Premier Morawiecki planuje zmniejszyć liczbę ofiar na drogach o 40%. W jaki sposób? - Motogen.pl

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się do wdrożenia Programu Bezpiecznej Infrastruktury 2021-2024.  W myśl tego rząd do końca 2024 roku przeznaczy 2,5 mld złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Program zakłada przebudowę skrzyżowań na drogach krajowych, budowę obwodnic, skuteczniejsze oświetlenie przejść dla pieszych. Podczas konferencji Mateusz Morawiecki powiedział:

Nie ma kierowców, którzy nie popełniają błędów. Ale jesteśmy w stanie zbudować taką infrastrukturę drogową, która zmniejszy liczbę tych błędów i ograniczy ich tragiczne skutki. Program bezpiecznej infrastruktury to zielone światło dla lepszej ochrony życia, lepszej ochrony zdrowia każdego uczestnika ruchu drogowego.”

Mamy nadzieję, że fundusze nie zostaną roztrwonione, a program okaże się skuteczny.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany