Nowy taryfikator punktów karnych 2023 - nowe przepisy, mandaty

Taryfikator punktów karnych w 2023 r. to bardziej surowe kary z większą liczbą punktów dla kierowców. To nie wszystkie zmiany… Wszystko co musisz wiedzieć w poradniku.

Od dnia 17 września 2022 roku w życie weszła trzecia część wielkich zmian dotyczących kierowców – tym razem chodzi o bardziej drastyczne stawki punktów karnych, o zmiana zasad dotyczących kursów redukujących punkty oraz o dwuletni czas obowiązywania punktów karnych.

Poprzednie dwie część zmian już opisywaliśmy na Motogen.pl:
– Dnia 1 stycznia 2022 roku w życie wszedł taryfikator mandatów 2022.
– Dnia 17 czerwca 2022 roku stawki ubezpieczenia OC.

Zmiana formuły szkoleń redukujących punkty karne

Do tej pory każdy kierowca, raz w roku mógł zgłosić się na 6-godzinne szkolenie. Przeprowadzane było w ośrodku WORD, kosztowało około 350 złotych i skutkowało redukcją zgromadzonych punktów karnych o sześć oczek.

Od 17 września 2022 roku szkolenia miały zniknąć zupełnie. Ministerstwo Infrastruktury podjęło jednak decyzję, by przywrócić kursy reedukacyjne w 2023 r. w nowej formie. Będą trwały 21 godzin i umożliwią redukcję punktów karnych do zera. Jeśli jednak zdobędziesz komplet punktów w kolejnych pięciu latach, stracisz prawo jazdy na motocykl, samochód lub inny pojazd.

Punkty karne ważne przez dwa lata

Wraz z dniem 17 września, każde otrzymane przez kierowcę punkty karne będą utrzymywały się na jego koncie przez dwa lata – a nie jak było do tej pory, przez rok.

Ponadto dwuletni okres przed skasowaniem się punktów karnych liczony będzie dopiero od momentu zapłacenia mandatu.

Recydywa – podwójna wartość grzywny za złamanie przepisów

Punkty karne to nie jedyna zmiana. Zgodnie z zapowiedzią, od dnia 17 września 2022 roku w życie wchodzi pojęcie „recydywy”. Reguluje to Kodeks wykroczeń art. 38 § 2. Jeżeli kierowca złamie ten sam przepis w ciągu dwóch lat od poprzedniego razu, otrzymuje dwukrotność grzywny.

Recydywa dotyczy takich wykroczeń, jak przekraczanie prędkości (powyżej 31 km/h); różne warianty nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu; czy różne warianty złamania zakazu wyprzedzania; wjeżdżanie za zapory kolejowe. Taryfikator mandatów 2022 – tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły o nowych stawkach mandatów.

Więcej punktów karnych – aż 15 punktów za pojedyncze wykroczenie

Do tej pory za najcięższe jednorazowe wykroczenie kierowca mógł otrzymać 10 punktów karnych. Od 17 września 2022 roku liczba ta zwiększona została do 15 punktów – taką wartość otrzymało aż 21 różnych wykroczeń.

Nowy taryfikator punktów karnych i mandatów w 2023 ma jednak wiele zmian, wiele wykroczeń stało się droższych. Na przykład 12 punktów zgarnąć można za korzystanie z telefonu, za zawracanie na autostradzie, czy wymuszenie na pieszym.

Za niezachowanie odstępu przed pojazdem poprzedzającym (na autostradzie, drodze szybkiego ruchu, czy w tunelu) otrzymuje się 5 punktów. Zmienił się też system przyznawania punktów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023?

Od 17 września 2022 roku, system karania punktami ulega zmianom. Pojawiają się nowe progi prędkości co 5 km/h, a także nowe wartości punktów karnych.

Punkty karne 2023 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

– o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych;
– od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
– od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
– od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
– od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
– od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
– od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
– od 16 do 20 km/h – 3 punktów karnych;
– od 11 do 15 km/h – 2 punkty karnych;
– do 10 km/h – 1 punkt karny.

Lista wykroczeń za 15 punktów karnych 2023

Maksymalną liczbę piętnastu punktów karnych zdobyć można za aż 21 różnych wykroczeń. Dotyczą one m.in. jazdy po alkoholu, pierwszeństwa pieszych, niezatrzymania się do kontroli, czy przejazdu przez zapory przejazdu kolejowego.

Maksymalna liczba punktów karnych na koncie kierowcy pozostaje bez zmian – czyli 24 punkty dla większości kierowców lub 20 punktów dla kierowców posiadających prawko krócej niż rok. Przypominamy jednocześnie, jakie są ogólne zasady zdobywania dokumentu prawo jazdy – motocykl.

Wykroczenia za 15 punktów karnych 2023:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

TARYFIKATOR MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH 2023

A. Naruszenia o charakterze szczególnym    
KodRodzajKwalifikacja prawnaKwalifikacja prawnaLiczba punktów
12345
A 01Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art.:art. 173,art. 174,art. 177 § 1 lub 2,art. 178b,art. 180a,art. 244art. 355 § 1 lub 2 k.k. 15
A 02Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowiaart. 86 § 1a lub 2 k.w. 12
A 03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środkaart. 87 § 1 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.15
A 04Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadkuart. 162 § 1 k.k. lubart. 93 § 1 k.w.art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.15
A 05Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającegoart.178a § 1 lub 4k.k.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.15
A 06Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowiaart. 86 § 1 lub 2 k.w. 10
A 07Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchuart. 98k.w. 8
A 08Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchuart. 90 § 2 k.w. 8
A 09Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nimart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.15
B. Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych    
B 01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemuart. 86b § 1 pkt 4 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.15
B 02Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściemart.86b § 1 pkt 3 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.15
B 03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejścieart. 86b § 1 pkt 1 k.w.art. 26 ust. 1 albo 1a p.r.d.15
B 04Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejściaart. 86b § 1 pkt 2 k.w.art. 26 ust. 7 p.r.d.15
B 05Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdżaart. 86b § 1 pkt 1k.w.art. 26 ust. 2 p.r.d.12
B 06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdemart. 86b § 1 pkt 1 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.10
B 07Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszychart. 86b § 1 pkt 5 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 3p.r.d.8
B 08Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchniart. 86b § 1 pkt 1 k.w.art. 26 ust. 4 albo 5p.r.d.8
B 09Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchuart. 86b § 1 pkt 1k.w.art. 17 ust. 2 p.r.d.8
B 10Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkaniaart. 86b § 1 pkt 1 k.w.art. 11 ust. 5p.r.d.8
B 11Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszychart. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.8
B 12Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystankuart. 97 k.w.art. 26 ust. 6 p.r.d.6
C. Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych    
C 01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w.§ 109 ust. 1 i 3z.s.d.15
 Niezastosowanie się do:   
C 021) sygnałów świetlnych § 95, § 97, § 98, §102 ust. 2, §104 lub §106 z.s.d.15
C 032) sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowymart. 92 § 1 k.w.§ 108 ust. 2-5, § 109 ust. 4 albo § 110z.s.d.15
C 043) sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lubart. 129 ust. 2 pkt 1, 7 i 12p.r.d.15
C 05Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką § 96 ust. 3 z.s.d.6
 Niestosowanie się do znaków:   
C 06– B-2 „zakaz wjazdu”art. 92 § 1 k.w.§ 17 ust. 1 z.s.d.8
C 07– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”art. 92 § 1 k.w.§ 16 z.s.d.8
C 08– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”art. 92 § 1 k.w.§ 22 ust. 1 z.s.d.5
C 09– C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”art. 92 § 1 k.w.§ 35 i§ 36 z.s.d.5
C 10– D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów”art. 92 § 1 k.w.§ 49 ust. 1 i 2 , § 72 albo § 75 z.s.d.5
C 11– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”art. 92 § 1 k.w.§ 87ust. 1 lub 2a z.s.d.5
C 12– P-4 „linia podwójna ciągła”art. 92 § 1 k.w.§ 86 ust. 5 z.s.d.5
C 13– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”art. 92 § 1 k.w.§ 25 z.s.d.4
C 14– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”art. 92 § 1 k.w.§ 18 ust.1-8 z.s.d.3
C 15– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” § 19 lub§ 20 z.s.d.2
C 16Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”:art. 92 § 1 k.w.§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.8
 Niestosowanie się do znaków:   
C 17-D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29art. 92 § 1k.w.§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.6
C 18-P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18bart. 92 § 1k.w.§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.6
C 19– B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju”art. 92 § 1k.w.§ 28 lub § 29 ust. 1 i 2 z.s.d.1
C 20Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdówart. 92 § 1k.w. 1
D. Naruszenia przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów    
D 01Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruchart. 90 § 2 albo art. 86 § 1, 1a lub 2 k.w.art. 16 ust. 6, art. 17 ust. 2, art. 22 ust. 4,art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1-3 lub art. 27 ust. 1-3 p.r.d.,albo§ 5 ust. 5-7albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.Liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem A 02, A 06 albo A 08
D 02Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 97k.w.art. 9 p.r.d.5
D 03Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 22 ust. 6pkt 1 i 4 p.r.d.albo§ 22 ust. 5 z.s.d.5
D 04Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowejart. 97 k.w.art. 22 ust.6 pkt 2 i 3 p.r.d12
D 05Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchuart. 97 k.w.art. 22 ust. 5 p.r.d.4
E. Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości    
 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:   
E 01-o więcej niż 70 km/hart. 92a § 2 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.15
E 02– od 61 do 70 km/hart. 92a § 2 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.14
E 03– od 51 do 60 km/hart. 92a § 2 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.13
E 04– od 41 do 50 km/hart. 92a § 2 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.11
E 05– od 31 do 40 km/hart. 92a § 2 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.9
E 06– od 26 do 30 km/hart. 92a § 1 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.7
E 07– od 21 do 25 km/hart. 92a § 1 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.5
E 08– od 16 do 20 km/hart. 92a § 1 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.albo§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.alboart. 21 ust. 4 p.r.d.3
E 09– od 11 do 15 km/hart. 92a § 1 k.w. 2
E 10– do 10 km/hart. 92a § 1 k.w. 1
E 11Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanymart. 97 k.w.art. 19 ust. 3a, 4 lub 5p.r.d.5
F. Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania    
F 01Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej stronyart. 92b k.w.art. 24 ust. 3-5 p.r.d.8
 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:   
F 02-na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowanyart. 92b k.w.art. 27 ust. 4 p.r.d.10
F 03– silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesieniaart. 92b k.w.art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.10
F 04-silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymiart. 92b k.w.art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.10
F 05-silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowanyart. 92b k.w.art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.10
F 06-na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nimart. 92b k.w.art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.10
F 07-przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowanyart. 92b k.w.art. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.10
F 08Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”art. 92b k.w.§ 23 ust. 1-3 z.s.d.15
F 09Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymart. 92b k.w.art. 24 ust. 11 p.r.d.10
F 10Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymart. 97 k.w.art. 24 ust. 6 p.r.d.6
F 11Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchuart. 97 k.w.art. 24 ust. 2p.r.d.6
G. Naruszenia przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych    
 Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:   
G 01– od zmierzchu do śwituart. 88 k.w.art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.6
G 02– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.2
G 03– w okresie od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 p.r.d.2
G 04– w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.6
 Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:   
G 05– przednichart. 97 k.w.art. 51 ust. 5 p.r.d.2
G 06– tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d.2
G 07Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetleniaart. 88 k.w.art. 52 ust. 1 p.r.d.3
G 08Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.wart. 51 ust. 3 p.r.d.4
H. Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym    
 Naruszenie zakazu cofania:   
H 01– na drodze ekspresowej lub autostradzieart. 97 k.w.art. 23 ust. 2 p.r.d.10
H 02– w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d.6
H 03Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.6
H 04Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchuart. 94 § 2 k.w.art. 71 ust. 1-5 i ust. 6 p.r.d.3
H 05Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonieart. 96ak.w.art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d5
H 06Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”art. 97 k.w.art. 16 ust 1-4 p.r.d.6
H 07Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdemart. 97 k.w.art. 39 ust.1 p.r.d.5
H 08Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznymart. 97 k.w.art. 40 ust. 1 p.r.d.5
H 09Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdemart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.12
 Naruszenie zakazu:   
H 10– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończoneart. 97a pkt 1k.w.art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d.15
H 11– wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym,czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnałyart. 97a pkt 1k.w.§ 98 ust. 5z.s.d.15
H 12– wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 97a pkt 2k.w.art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.15
H 13– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.4
H 14Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczneart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 2lub art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.8
H 15Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablicart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.5
H 16Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowejart. 97 k.w.art. 32 ust. 6 p.r.d.2
H 17Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunkuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.10
 Zatrzymanie pojazdu:   
H 18– na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchuart. 97 k.w.art. 49 ust. 1 pkt 2 p.r.d.5
H 19-na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowaniaart. 97 k.w.art. 49 ust. 1 pkt 1p.r.d.5
H 20– w tunelu, na moście lub na wiadukcieart. 97 k.w.art. 49 ust. 1 pkt 3p.r.d.5
H 21Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazduart. 94 § 1 k.w.art. 3 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 lub 7, art. 13 ust 4 i 5 lub  art. 104a ust. 1 i 5 u.k.p.10
H 22Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazduuprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazduart. 97k.w.art. 9 ust. 3p.r.d.8
H 23Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowychart. 97 lubart. 92 § 1k.w.art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3p.r.d.lub § 17 ust. 1z.s.d.15
H 24Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchuart. 97 k.w.art. 16 ust. 46
H 25Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 97 k.w.art. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2p.r.d.5
H 26Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchuart. 97 k.w.art. 28 ust. 3 pkt 4lub ust. 6 p.r.d.5
H 27Wjeżdżanie na pas między jezdniamiart. 97 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 5p.r.d.5
H 28Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju za wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 18-H 20 art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.1
J 01Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art.45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d.5
J 02Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art.45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d.10
J 03Przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art.45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d.15
J 04Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnychart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1lub art. 40 ust. 1 p.r.d.5
J 05Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa  lub używaniu kasków ochronnychart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1lub art. 40 ust. 1 p.r.d.8
 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:   
J 06– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnymart. 97 k.w.art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d.5
J 07– kierującego innym pojazdemart. 97 k.w.art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.4
 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:   
J 08– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawneart. 97 k.w.art. 58 ust.1 p.r.d.5
J 09– kierującego innym pojazdemart. 97 k.w.art. 58 ust. 2 p.r.d.4
 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:art. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d. 
J 10– 1 osobęart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.6
J 11– 2 osobyart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.7
J 12– 3 osobyart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.8
J 13– 4 osobyart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.9
J 14– 5 osóbart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.10
J 15– 6 osóbart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.11
J 16– 7 osóbart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.12
J 17– 8 osóbart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.13
J 18– 9 osóbart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.14
J 19– 10 osób lub więcejart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.15
 Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:art. 97 k.w.art. 63 ust. 3 pkt 2: 
J 20– liczba osób przekracza 5art. 97 k.w.lit. a p.r.d.6
J 21– osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepyart. 97 k.w.lit. c p.r.d.6
J 22Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E 10, C08–C16, C17 i C18art. 97 k.w.art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.5
J 23Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E10art. 97 k.w.art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d.5
J 24Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu namotorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiemart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 2p.r.d.10

Zobacz też – taryfikator mandatów 2022


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany