Polski rynek motocykli - rok 2015 pełen sukcesów - Motogen.pl

NOWE JEDNOŚLADY

Bombowy grudzień na zamknięcie 2015 roku jest przygotowaniem do następnego sezonu 2016 roku. W poprzednim miesiącu  zarejestrowano 5 362 szt. nowych jednośladów. i było to blisko 2 razy więcej niż w najlepszym grudniu (2008r.) od kiedy monitorujemy dane o jednośladach. Rezultat ten jednocześnie przewyższył wyniki z listopada 2015r. blisko czterokrotnie (+278,4%). Wysokie wzrosty wystąpiły w obu grupach składowych. Nowych motocykli zarejestrowano 1 988, czyli ponad 6 razy więcej niż w grudniu rok wcześniej (+513,6%) i 3,4 razy więcej (+243,9%) niż w listopadzie.  Nowych motorowerów zarejestrowano 3 374, tj. ponad 5 razy więcej (+419,9%) niż rok wcześniej i 4 razy (+302,1%) więcej niż miesiąc wcześniej.    Całe to poruszenie związane jest ze zmianą przepisów homologacyjnych i związanych z dopuszczeniem do ruchu z dniem 1 stycznia 2016 roku dla nowo rejestrowanych motocykli, motorowerów i niektórych innych pojazdów (kategorie od L1e do L7e) wprowadzono obowiązek posiadania automatycznego włącznika oświetlenia (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 168/2013 z dn. 15 stycznia 2013r.).

W całym 2015 roku liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 54 297. Poziom ten jest wyższy o 7,4% niż w 2014r. (+ 3 733 szt.).

 

UŻYWANE JEDNOŚLADY

W grudniu 2015r. zarejestrowano 2 917 używanych jednośladów. Jest to rezultat  wyższy o +71,3% niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej (+1214 szt.) i wyższy o 31% (+690szt.) niż w listopadzie. Licząc cały 2015r. takich jednośladów zarejestrowano 71 158, czyli o 22,9% więcej niż w 2014r. (+13 280 szt.). Na ten wzrost złożyły się przede wszystkim sprowadzone używane motocykle (58 252; +27,2%) ale i motorowery (12 906; 6,7%). Przy czym w całym 2015r. na polskie drogi wjechało 2,4 razy więcej używanych motocykli niż nowych. W grupie motorowerów relacja jest odwrotna nowych przybyło w tym czasie 2,4 razy więcej niż używanych.

 

MOTOCYKLE

W ostatnim miesiącu zarejestrowano 1 988 nowych motocykli.  Był to najlepszy grudniowy rezultat od kiedy PZPM obserwuje ten rynek (od 2005r) i przewyższył ubiegłoroczny o 1664 szt. czyli o 513,6%. Zwyczajowy spadek rejestracji z końcem roku, został zakłócony wspomnianą wcześniej zmianą przepisów i można go odczytać jako m.in. przygotowanie do nowego sezonu. W porównaniu z listopadem przybyło więcej o 1 410 szt. 243,9%.

 

Od stycznia do grudnia 2015, zarejestrowano 23 870 maszyn, ponad 2,4 razy więcej (+14 025 szt. +142,5%)  niż w 2014 roku.

Najpopularniejszą marką motocyklową w 2015 roku pozostał ROMET MOTORS, który wydał ponad 3 razy więcej nowych pojazdów (5 644 szt., +218% r/r) niż w 2014r. Skupił 23,6% rynku. Następny był JUNAK (4 093 szt., +367,8%), który w tym czasie zwiększył swoją sprzedaż blisko pięciokrotnie (4,7 razy). Jego udział  w rynku wyniósł 17,1%. Trzecią pozycję z wynikiem 1 966 szt. (+64,1% r/r, +768 szt.) utrzymała niezagrożenie YAMAHA. Wypracowała 8,2% udział w rynku.

Pojemności silnika:

W grudniu  80% liczby pierwszych rejestracji nowych motocykli zasiliło grupę nowych maszyn z silnikami do 125cm3 (1591 szt. ;+1105,3% r/r). Przybyło ich w polskim rejestrze 12 razy więcej niż w grudniu 2014r. W całym 2015r maszyn z najmniejszymi silnikami było 17 672. Jest to 4,5 razy więcej niż w rok wcześniej (+351,4%). Ich udział w całym rynku urósł do 74% z niecałych 40%. W tej klasie najsilniej reprezentowane są Streety, ich udział w grupie wyniósł 51% i Big Scootery z udziałem 36%. Najpopularniejsze marki to: ROMET MOTORS (5 237 szt.), JUNAK (4 031) oraz ZIPP (1 536). Na drugim miejscu znajdują się motocykle najcięższe z silnikami o pojemnościach przekraczających 750 cm3. W 2015r. zarejestrowano ich 3 271 co stanowi 13,7% całego rynku. Ich udział zmalał o 16 pkt. proc. mimo, że cała klasa odnotowała wzrost liczby rejestracji o 12,4%. Najwięcej w ub.r. zarejestrowano tu BMW –  1 115 szt. (+17%). Kolejny na liście w tej grupie jest Harley-Davidson – 563 szt. (+14,9%).Wysoką dynamikę w tej klasie wykazała trzecia Yamaha (396 szt.; +39,4%)

Motocykle z silnikami o pojemności od 500 do 750 cm3, to trzecia grupa pod względem wolumenu – 1268 szt.. Przekroczyła liczbę rejestracji w 2014 roku zaledwie o 8 sztuk), przy znaczącym spadku udziału w całym rynku do 5,3% (-7,5 pkt. procentowych).

Segmenty funkcjonalne:

Pierwsze miejsce w rankingu segmentów funkcjonalnych w 2015r. zajęły motocykle typu STREET. Stanowią one 50% wszystkich rejestrowanych nowych motocykli. Ich rezultat w całym  2015r. wyniósł 11950 szt. (+202,1% r/r, +7 994 szt.), tj. 3 razy więcej niż w 2014r.. W tej kategorii klienci najchętniej wybierali Junaka (3 583 szt., +332,7%), który wyprzedził pierwszego przed rokiem Romet Motors (3 289 szt. +281,1%). W dużym dystansie, trzecia była  Yamaha (930 szt.; +62,6%). W rankingu segmentów na drugiej pozycji były BIG SCOOTERY (5627 szt., +200,9% r/r). Przypadła na nie blisko jedna czwarta rynku (23,6%). Lidera utrzymującego się w tej grupie na pierwszym miejscu przez 11 miesięcy – markę Kymco (994 szt. +117%), przeskoczył, dzięki przyspieszonym rejestracjom w grudniu, Romet Motors (1166 szt.; +284,8%). Yamaha utrzymała się na trzeciej pozycji rejestrując 745 szt. (+104,1%). Motocykle typu CHOPPER & CRUISER zajęły trzecią pozycję. Zarejestrowano ich 2 747 (+118,9%) co dało im 11,5% udział w rynku. W ich grupie na pierwszym miejscu bez zmiany i z dużą przewagą jest ROMET MOTORS (1 138;+103,6%). Następnie prawie ex aequo JUNAK (277szt.; +559,5%) i ZIPP (272szt.; 202,2%.). Poza podium – czwarty pozostał Harley-Davidson (229szt.; +9,6%), który przed rokiem był drugi w tej kategorii.

Rejestracje motocykli używanych.

W 2015r. zarejestrowano 58 252 używane motocykle sprowadzone zza granicy. Było to więcej o 27,2% (+12 466 szt.) niż w poprzednim roku i 2,4 razy więcej niż w tym czasie sprzedano nowych . Czołówka najpopularniejszych marek w tej części rynku jest niezmienna: HONDA (14 751 szt.), YAMAHA (12 629) oraz SUZUKI (9 100). Wszystkie te marki zanotowały wzrost rejestracji odpowiednio o 34%, 21% i 14%.

MOTOROWERY

W grudniu 2015r w rejestracjach motorowerów podobnie, jak to miało miejsce wśród motocykli odnotowaliśmy nadzwyczajny dla tej pory roku wzrost a podyktowany, wcześniej opisaną, zmianą przepisów homologacyjnych i dopuszczających pojazdy tego typu do ruchu rogowego. Nowych motorowerów zarejestrowano 3 374, tj. ponad 5 razy więcej (+419,9%) niż rok wcześniej i 4 razy (+302,1%) więcej niż miesiąc wcześniej. Był to jedyny miesiąc ostatniego roku ze wzrostem i nie wystarczyło to na przełamanie utrzymującego się spadku. W całym 2015r. zarejestrowano 30 427 nowych motorowerów, tj. mniej o 25,3% niż w 2014. Był to siódmy rok z rzędu pogłębiającej się dekoniunktury na  rynku motorowerów.

Na czele z dużą przewagą zakończył 2015r. ROMET MOTORS (11 100 szt.), który mimo, że zarejestrował mniej pojazdów niż przed rokiem (-27,6% r/r), to ciągle ma wysoki 37% udział w rynku. Jego wynik jest ponad dwa razy lepszy niż drugiego ZIPPA, który jako jedna z dwóch marek z pierwszej dziesiątki zanotował wzrost rejestracji (5 055, +12,9%). Trzeci był JUNAK (4 954 szt., -2,2%). Rzutem na taśmę na czwartej pozycji znalazła się marka TAOTAO (1 236, -12,3%). TOROS zamknął pierwszą piątkę (1 216; -72,5%). Sprzedaż tych pięciu marek stanowi blisko 77,4% całego rynku nowych motorowerów, na trzy pierwsze przypada 69%.

W 2015r. zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 12 906 motorowerów używanych. Było to więcej o 6,7% i 814 sztuk niż w 2014 roku. Pierwsza trójka wśród motorowerów używanych to niezmiennie: PEUGEOT (1 869 szt., -3% r/r), PIAGGIO (1 400, -2,3%) i YAMAHA (1 137, -12,3%).