Rejestracje jednośladów w czerwcu 2016 - motocykle nareszcie nad kreską - Motogen.pl

W porównaniu z majem 2016 zarejestrowano jednośladów więcej o 8,9% (543 szt.). Obserwowany wzrost jest zasługą motocykli, których przybyło 4,2% więcej niż przed rokiem. Motorowery zmniejszyły spadek do -2%, gdy we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywał się w wymiarze dwucyfrowym.  Motocykli zarejestrowano 3 077 a motorowerów 3 587.

Rynek używanych jednośladów był w czerwcu, podobnie jak w maju, stabilny. Zarejestrowano 8 811 sztuk, co oznacza minimalny spadek w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego (-0,7%). Motorowerów zarejestrowano 1 454 (-13,7% r/r), a motocykli 7 357 (+2,4% r/r).

MOTOCYKLE
W czerwcu zarejestrowano 3 077 nowych motocykli, 4,2% więcej niż przed rokiem. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że dodatniego bilansu nie udało się osiągnąć w poprzednich trzech miesiącach. Jest to także najwyższy wynik czerwcowy co najmniej od 2005 roku (odkąd PZPM monitoruje rynek). W ostatnim miesiącu przybyło (o 2%) więcej motocykli niż w maju br. i chociaż liczby rejestracji w tych dwóch miesiącach są zazwyczaj do siebie zbliżone, to taka sytuacja miała ostatni raz miejsce w 2008 roku.

W pierwszym półroczu zarejestrowano 13 237 nowych motocykli. Jest to mniej o 4,3% niż w analogicznym czasie przed rokiem. Dzięki dobremu wynikowi czerwca skumulowany rezultat przybliżył się do wyniku sprzed roku. W tym okresie najlepszą sprzedaż miał ROMET MOTORS. Zarejestrował on 2 458 sztuk (-23,7% r/r). Jego udział w rynku zmniejszył się o 4,7 pkt. proc. do 18,6%. Na drugim miejscu podobnie, jak przed rokiem znajduje się JUNAK (1 990 szt.). Spadek jego sprzedaży wyniósł 23,2%, a udział zmniejszył się o 3,7 pkt. proc. do 15%. Trzecia na podium Yamaha (1 241 sztuk) zanotowała minimalną stratę (-7 sztuk r/r), przy czym zwiększyła nieznacznie udział do 9,4%. W pierwszej 10. marek największym wzrostem rejestracji może pochwalić się czwarty w klasyfikacji ZIPP, którego pozycja w rankingu w porównaniu z majem poprawiła się o jeden stopień. Liczba rejestracji tej marki wzrosła ponad 2 krotnie w skali roku.

Pojemności silnika
W ostatnim miesiącu, podobnie jak w maju, 125-tki odzyskały trochę pola, które wcześniej w tym roku, oddały motocyklom o większych pojemnościach. Po sześciu miesiącach 2016 roku zajmują 68,5% rynku, czyli o 4pp mniej niż przed rokiem. Zarejestrowano ich 9 064, czyli mniej o 9,6% r/r. Prym w tej klasie wiodą ROMET MOTORS i JUNAK a nieco dalej za nimi ZIPP. Następne pod względem popularności w tym roku są maszyny o pojemności silnika pow. 750cc. Zajęły 17,9% i przybyło ich 2 365 szt., czyli o 15,4% (316 sztuk) więcej niż rok temu. Ich udział wzrósł o 3,1pp. Kolejność marek w tym segmencie: BMW (32% udz. w segmencie) z dużą przewagą nad HARLEY-DAVIDSON (16% udz.) i YAMAHA (14% udz.). Wszystkie te marki osiągnęły tu dwucyfrowy wzrost. Motocykle z silnikami od 500 do 750cc, które zajęły 6,4% rynku, osiągnęły 843 nowych rejestracji i wzrost o 4,7%. Dominującą pozycję i 32% udziału ma tu YAMAHA. Następne maszyny od 250cc do 500cc z udziałem 4,4% w całym rynku, urosły o 10,2%. Przybyło ich 586szt. Wśród nich wyróżnia się KTM z 30% udziałem. Najmniej liczne są motocykle z silnikami od powyżej 125 do 250cc. Zarejestrowano ich w tym okresie 370 sztuk (-9,5%).

Segmenty funkcjonalne
Sprzedaży nowych motocykli zdecydowanie przewodzą pojazdy typu STREET. W pierwszym półroczu stanowiły 45,7% rynku. Było to 4,3pp mniej niż przed rokiem. Zarejestrowano ich 6 084 (-12,4% r/r). Na pierwszym miejscu znajduje się ROMET MOTORS (1469), który sprzedał w tym segmencie tylko 4 motocykle więcej niż JUNAK. Obie marki zanotowały duże spadki w tym segmencie, odpowiednio -20,5% i -37,1%. Trzecia Yamaha zwiększyła sprzedaż o 11% do 641szt. Drugim najpopularniejszym segmentem i zarazem drugim, który odnotował spadek rejestracji (-11,3% r/r) są BIG SCOOTERY. Zarejestrowano ich 2 840 z czego największa część przypada na ZIPPA (417 szt.) Konkurenci są jednak blisko: HONDA wydała 7, a KYMCO 20 sztuk mniej. Z tej trójki tylko marka Kymco odnotowała spadek sprzedaży w tym segmencie. Kolejny segment pod względem udziału w rynku (12,4%) to CHOPPER & CRUISER, w którym odnotowano minimalny spadek (14 sztuk) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozostałe kategorie funkcjonalne wypracowały wzrosty ilości, jak i udziałów w rynku w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Pośród nich wyróżniły się najbardziej liczne motocykle ON/OFF. W ich grupie rejestracje zwiększyły się o 42% do 1400 szt. Przełożyło się to na wzrost ich udziału w rynku o 3,5pp do 10,6%. Pierwsze miejsca zajmują tu BMW (396 szt.), KTM (250 szt.) i Honda (246 szt.), która zwiększyła swoje rejestracje ponad dwukrotnie.

Rejestracje motocykli używanych
Od stycznia do maja br. zarejestrowano 34 745 używanych motocykli. Spadek w tej grupie wyniósł 3%. Trójka najpopularniejszych marek w tej części rynku to niezmiennie: HONDA (8 992 szt.; -4,9% r/r), YAMAHA (7 587; -2,1% r/r) oraz SUZUKI (5 315; -8,5% r/r).

MOTOROWERY
Rejestracje nowych motorowerów osiągnęły w czerwcu poziom 3 587 sztuk. I chociaż można powiedzieć, że był to dobry miesiąc, ponieważ spadek zmniejszył się do -2%, gdy we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywał się w wymiarze dwucyfrowym. Jednak jest to najniższy wynik czerwca jaki zaobserwowaliśmy w ciągu 12 lat (czyli odkąd PZPM monitoruje rynek). W całym pierwszym półroczu zarejestrowano 12 501 szt. tych pojazdów (-21,4% /r/).

W rankingu marek na czele ROMET MOTORS (3 748 szt.), którego sprzedaż spadła o 37,8%. Udział tej marki stopniał do 30%, gdy przed rokiem zbliżał się do 38%. Następny jest ZIPP (2 648, +11,6% r/r), a za nim JUNAK (2 172, -12,1%). W pierwszej dziesiątce znajdują się marki, których sprzedaż w analogicznym okresie ubiegłego roku była symboliczna albo zerowa (JONWAY, BARTON i TORQ).

W pierwszym półroczu zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 4 010 (-22,9% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (878, -12,3% r/r), PIAGGIO (647, -8,9% r/r) oraz YAMAHA (498, -22,4% r/r).