Większość fotoradarów używanych przez ITD ustawiona jest na rejestrację pojazdów z przodu. Ułatwia to identyfikację kierowcy, ale niestety nie działa w przypadku motocyklistów. Stąd też w Warszawie pojawił się nowy system wykorzystujący fotoradar i dodatkową kamerę, która rejestruje przekraczający prędkość motocykl także z tyłu.

Rozwiązanie to, zdaniem ITD, pozwoli na skuteczną walkę z piratami drogowymi na motocyklach. Podobne rozwiązania sprawdziły się we Francji czy Holandii. W Warszawie system testowany jest na ulicy Radzymińskiej.

Nadal jednak nierozwiązana pozostaje sprawa uprawnień ITD do gromadzenia i przetwarzania danych z fotoradarów. W wyroku, wydanym 14 lipca 2015 r., Trybunał zobowiązał Ministra Transportu do określenia warunków gromadzenia danych osobowych przez Inspekcję Transportu Drogowego, dając mu na to termin do 25 kwietnia 2016 r. Termin nie został dotrzymany, warunków do dziś nie określono, co oznacza, że ITD straciła uprawnienia do przetwarzania danych osobowych z tych urządzeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Więcej w Akcesoria, Z Kraju
Myjesz motocykl na podwórku? Możesz dostać mandat!

Wiaderko, szampon, gąbka, potem pucowanie ukochanej maszyny. Jeśli na tej czynności przyłapie cię straż miejska, spodziewaj się mandatu. Sporego mandatu.

Zamknij