Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że jest gotowe do zmian…

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o gotowości do zlikwidowania konieczności wożenia przy sobie dokumentów prawa jazdy. Teraz wszystko zależy od szybkości przystosowania kodeksu wykroczeń do nowych rozwiązań.

Od strony technicznej Ministerstwo Cyfryzacji może uruchomić nową usługę w pierwszej połowie 2020 roku, ale warunek, że z kodeksu wykroczeń zniknie zapis mówiący o mandacie za brak fizycznego dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierującego. Prawo jazdy trafi do aplikacji mDokumenty.

W praktyce oznacz to, że jako kierowcy będziemy mogli pozostawić w domu nie tylko dowód osobisty ale także prawo jazdy. W czasie kontroli kierowca poda swoje dane funkcjonariuszowi, który sprawdzi je w Centralnej Ewidencji Kierowców. Jeśli prawo jazdy zostanie zabrane, operacja odbędzie się cyfrowo, tzn. w systemie pojawi się odpowiednia adnotacja.

Mamy nadzieję, że z kodeksu wykroczeń wspomniany zapis zostanie usunięty i przepisy szybko wejdą w życie…