Logowanie/Rejestracja

Zaloguj się

Na swoje konto

Zarejestruj się

Załóż konto
Szukaj
Szukaj

SZUKAJ

w 3 sekundy lub mniej
motogen.pl Artykuły Porady Prawo jazdy na motocykl: jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) Drukuj Poleć znajomemu Poleć znajomemu

Porady

Prawo jazdy na motocykl: jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Po przewodniku po kategoriach uprawniających do jazdy motocyklami - dziś o tym, jak zdobyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Aby zacząć ubiegać się o prawo jazdy, najpierw musimy stworzyć swój Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który wydawany jest bezpłatnie w wydziale komunikacji urzędu miasta/gminy zgodnego z naszym adresem zameldowania.

 

Zobacz także: Jakie prawo jazdy do kierowania motocyklem? Przewodnik po kategoriach

 

Aby tego dokonać, czeka nas mała przeprawa. Musimy zgromadzić następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy


- oświadczenie o spełnianiu wymagania przebywania na terytorium Polski co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym oraz o niewystępowaniu uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, o nieposiadaniu wyroku sądu zakazującego prowadzenia pojazdów mechanicznych i o braku zatrzymanego oraz cofniętego prawa jazdy zarówno w kraju, jak i za granicą


- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem


- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - o ile jest ono wymagane


- wykonać wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem


- uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia)


- kserokopię aktualnego prawa jazdy – jeżeli kandydat posiada już inne kategorie.


Przy tworzeniu PKK należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Dopiero na podstawie kompletu dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy generuje Profil Kandydata na Kierowcę. Urząd ma na to ustawowy czas dwóch dni roboczych. Osoba tworząca swój profil zostanie o tym fakcie poinformowana oraz otrzyma unikalny numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Profil ten przekazywany jest do ośrodka szkolenia kierowców, w którym kandydat będzie odbywał szkolenie. Ten sam profil trafia później do ośrodka egzaminowania kierowców (WORD), w którym odbędzie się egzamin kandydata na podstawie indywidualnego numeru oraz numeru PESEL lub daty urodzenia (dotyczy osób nieposiadających nr. PESEL).

 

prawo jazdy

Redaktor naczelny
prawo jazdy Aby zacząć kurs na prawo ja...
PRAWA AUTORSKIE © 2006-2011: Motogen Logo WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Szukaj W Górę Zgłoś nieodpowiednie treści