Ważne zmiany w prawie drogowym - oficjalna data: od 1 czerwca 2021! - Motogen.pl

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym, a poważne zmiany wchodzą w życie już dnia 1 czerwca. Dotyczą pierwszeństwa pieszych, zakazu smartfonów, ograniczenia prędkości i odstępu od pojazdu poprzedzającego.

Batalia o znowelizowanie Prawa o Ruchu Drogowym, szczególnie w zakresie pierwszeństwa pieszych, trwała od wielu lat. Ale jak w końcu rząd wziął się na poważnie do pracy, to sprawy poszły szybko. I w ten sposób niedawno, 5 marca Prezydent RP podpisał nowelizację. To oznacza, że nowe prawo już z całą pewnością i bez zmian obowiązywało będzie na drogach publicznych od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Co się zmienia?

Precyzyjnie rzecz ujmując, opisywana „nowelizacja” to ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przewiduje ona rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Pierwszeństwo dla pieszych

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Zakaz korzystania ze smartfonów na przejściach

Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową. Zakaz dotyczy pieszych znajdujących się na przejściu i wchodzących na przejście.

Jednolity limit prędkości także w nocy

Ponadto nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.

Określona odległość od pojazdu poprzedzającego

Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Zmiana zasad pierwszeństwa pieszych to nie wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Potrzeba także zmiany infrastruktury. Rząd podobno ma jakiś plan, zobacz:

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany