Testy na prawo jazdy A1, próbne, online, punktacja - Motogen.pl

Testy na prawo jazdy A1, gdzie znaleźć online testy próbne, ile jest pytań, jak długo trwa egzamin, zasady punktowania…

Prawo jazdy A1 testy online

Prawo jazdy A1 testy składają się z 32 pytań i mogą maksymalnie trwać 25 minut. Wynik jest pozytywny, jeśli uzyskamy 68 pkt lub więcej. Maksymalna liczba punktów to 74.

Test składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej (10 pytań za 3 pkt, 6 pytań za 2 pkt oraz 4 pytania za 1 pkt.) oraz 12 z wiedzy specjalistycznej (6 pytań za 3 pkt, 4 pytania za 2 pkt oraz 2 pytania za 1 pkt.).

Zasady udzielania odpowiedzi:

-na każde pytanie jest jedna odpowiedź,

-brak odpowiedzi jest równy błędnej odpowiedzi,

-nie ma powrotu do poprzednich pytań,

-film wyświetla się raz i zatrzymuje na ostatniej klatce.

Na udzielenie odpowiedzi w pytaniach podstawowych mamy 15 sekund, w specjalistycznych 50 sekund.

Próbny test na prawo jazdy A1

Testy na prawo jazdy A1 możecie rozwiązywać w domu przed egzaminem. Są dostępne online, a link podamy pod materiałem. Zdany test na prawo jazdy kat A1 gwarantuje możliwość przystąpienia do egzaminu praktycznego na kategorię A1. Abyśmy mogli zapisać się na kurs, musimy mieć skończone 16 lat a właściwie 15 lat i 9 miesięcy i posiadać pisemną zgodę rodziców. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymamy dopiero po skończeniu 16 lat. Wówczas można zapisać się na egzamin państwowy.

Jakie pojazdy możemy prowadzić po otrzymaniu prawa jazdy kat. A1?

-motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm³, mocy do 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,

-motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW (20,4 KM),

-pojazdy w ramach prawa jazdy kategorii AM,

-zespół pojazdów (powyższe pojazdy połączone z przyczepą; ale tylko na terenie Polski).

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A1?

1) Składamy wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie.

2) Uzyskujemy PKK (co to jest w dalszej części).

3) Zapisujemy się do szkoły jazdy.

4) Odbywamy kurs.

5) Zdajemy egzamin wewnętrzny: teoretyczny i praktyczny.

6) Zapisujemy się na egzamin państwowy.

7) Zdajesz egzamin państwowy: teoretyczny i praktyczny.

Po zdaniu egzaminu państwowego wnosisz opłatę od wydania prawa jazdy w wysokości 100,50 zł (przelew na konto urzędu), a następnie twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru w urzędzie po 9 dniach od uzyskania przez urząd opłaty.

Profil Kandydata na kierowcę

Wcześniej wspomnieliśmy o Profilu Kandydata na Kierowcę. Jak go uzyskać? A więc składamy wniosek o wydanie prawa jazdy w naszym urzędzie komunikacji. Do wniosku należy dołączyć:

-zdjęcie (kolorowe 35x45mm),

-orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

-zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

Przy kompletnym wniosku, PKK uzyskasz od ręki. Jeśli dane będą wymagały dłuższej weryfikacji, zajmie to do 2 dni. Jeśli w czasie weryfikacji powstaną wątpliwości, na PKK poczekasz dłużej, tj. do miesiąca czasu, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nawet do 2 miesięcy.

Prawo jazdy A1 testy online, testy na prawo jazdy kategorii A1 i nie tylko znajdziecie tutaj.

Zobacz także: prawo jazdy kat.A wszystko, co warto wiedzieć


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany