Konfiskata pojazdu pijanego kierowcy - ustawa już w Sejmie, jak to wygląda? - Motogen.pl

Nowelizacja w sprawie konfiskowania pojazdu pijanego kierowcy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Będą poprawki, ale możemy poznać pierwsze szczegóły.

Jedną z poważniejszych nowelizacji w sprawie karania kierowców, nad którymi pracuje polski rząd (oczywiście obok nowego taryfikatora oraz niebawem nowych punktów karnych), jest nowelizacja w sprawie konfiskaty pojazdu pijanego kierowcy. O projekcie pisaliśmy już szczegółowo i wywoływał on sporo emocji (raczej pozytywnych).

Jak tłumaczy rząd w uzasadnieniu ustawy, celem nie jest bezpośrednio „karanie” pijanych kierowców, a działanie głębsze w postaci penalizacji i przeciwdziałania prowadzenia pod wpływem alkoholu. W znacznej części krajów UE także dopuszcza sie przepadek pojazdów wobec pijanych kierowców (Dania, Szwajcaria, Francja, Słowacja, Luksemburg, Belgia, Estonia, Finlandia, Słowenia, część landów niemieckich). Celem jest także utrudnienie popełnienia tego samego przestępstwa w przyszłości. Ponadto konfiskata pojazdu ma mieć walor odstraszający. Wszystko aby zniwelować liczbę pijanych kierowców.

Nowelizacja będzie poprawiana

Projekt nowelizacji trafił na pierwsze czytanie w Sejmie dnia 9 marca. Posłowie PO zawnioskowali o odrzucenie projektu w całości, odrzucenie zostało poddane głosowaniu, wyniki wyglądają następująco:
– 239 posłów przeciwko odrzuceniu,
– 140 posłów za odrzuceniem,
– 77 posłów wstrzymało się.

Projekt został przy pracy, trafił do „Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach”. Szczegóły i zapisy nowelizacji mogą się zmienić, jednak przewiduje się, że ogólny zarys i założenia pozostaną bez zmian.

Pijany kierowca straci pojazd – kto dokładnie?

Według projektu obligatoryjny przepadek pojazdu dotyczy kierowcy, który:
– prowadzi pojazd mając min. 1,5 promila alkoholu;
– powoduje wypadek mając min. 0,5 promila alkoholu.

Warunkiem jest, że ów kierowca prowadzi pojazd należący do niego samego.

Grzywna o równowartości pojazdu – w przypadku współwłaścicielstwa lub pożyczenia

Konfiskata pojazdu nie obowiązuje, jeżeli pijany kierowca prowadził samochód nienależący do niego (np. pożyczony) lub stanowiący współwłasność (np. ze współmałżonkiem).

W takim przypadku pijany zapłaci karę finansową odpowiadającą wartości pojazdu. Jeżeli pojazd uczestniczył w wypadku, pod uwagę bierze się wartość przed zniszczeniem.

Jeżeli pijany sprawca zdarzenia szybko sprzeda swój pojazd jeszcze przed konfiskatą, także będzie musiał zapłacić równowartość pojazdu ustaloną na dzień przestępstwa.

Pijany kierowca zawodowy – brak konfiskaty, ale od 5 000 zł do 100 000 zł nawiązki

Konfiskata nie obejmuje także kierowców, którzy wykonują pracę samochodem pracodawcy. W takim przypadku, kierowca będzie musiał zapłacić nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wartość? Równa wartości pojazdu. Jednak nie mniejsza, niż 5 000 złotych oraz nie większa niż 100 000 złotych.

Wycena wartości konfiskowanego pojazdu? Biegły nie będzie potrzebny

Ustawodawca słusznie przyjął, że angażowanie biegłych do każdego oddzielnego przypadku będzie zbędne. A więc wartość pojazdu ustalana będzie w dokładnie taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości podatków, czyli za pomocą narzędzi posiadanych już przez Urząd Skarbowy.

W ten sposób wartość pojazdu (a więc kwotę grzywny) będzie można określić szybko i sprawnie. Będzie to szacunkowa wartość rynkowa pojazdu, na dzień popełnienia przestępstwa, z pominięciem zarówno zniszczeń (także tych z wypadku pijanego), jak też ewentualnych usprawnień dodawanych przez właściciela. Jest to sposób mieszczący się w aktualnych normach, podobny do „ryczałtowego ustalenia wysokości środka reakcji prawnokarnej – np. nawiązka orzekana na podstawie art. 46 § 2 k.k. – zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę”.

Pozostałe zapisy i szczegóły nowelizacji przytaczaliśmy już na Motogen.pl. Wszystkie rozpisane detale mogą ulec zmianom w trakcie prac. Na obecnym etapie nie przytacza się także konkretnych dat, kiedy nowelizacja mogłaby wejść w życie.

Reklama:
Szukasz pomocy drogowej / lawety, która odholuje lub przewiezie Twój motocykl zarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej? Zajrzyj na autopomoc24h.eu.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany