Punkty karne na 2022? Jeszcze po staremu, projekt zmian we wrześniu - Motogen.pl

Punkty karne w roku 2022 póki co pozostają po staremu, pomimo nowego taryfikatora grzywien. Ale prezentujemy projekt zmian, które mogą wejść we wrześniu 2022…

Nowy rok, nowe możliwości. Na przykład możliwość zapłacenia mandatu 2500 złotych za przekroczenie prędkości o 71+ km/h. Wraz z dniem 1 stycznia 2022 wszedł w życie nowy taryfikator zmieniający stawki grzywien za mandaty. Pełną tabelę taryfikatora wraz z opisem ważniejszych punków znajdziecie pod linkiem powyżej.

Nowe punkty karne od września 2022?

Aktualnie (czyli początek roku 2022) punkty karne pozostają bez zmian. Natrafiliśmy w sieci na publikacje sugerujące w niejasny sposób, że wysokości nakładanych punktów karnych także stały się bardziej drastyczne. Nie wierzcie im.

Punkty karne regulowane są zupełnie innym dokumentem i prace nad nim wciąż trwają w Radzie Ministrów. Według nieoficjalnych doniesień, nowe punkty karne mogą wejść w życie we wrześniu 2022 roku (być może na przykład dnia 17 września, kiedy to zacznie obowiązywać pojęcie 2-letniej recydywy w kontekście stawek grzywien mandatów wg. nowego taryfikatora). Póki co jednak nic nie jest pewne.

Wysokość OC zależna od liczby punktów karnych?

Wraz z nowelizacją systemu punktów karnych, Rada Ministrów planuje wprowadzić kilka powiązanych zmian. Jedną z najważniejszych będzie „uzależnienie wysokości składki odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od liczby punktów karnych”.

Kiedy wejdzie w życie i jak dokładnie będzie wyglądała zwyżka OC uzależniona od punktów karnych? Tego nie wiadomo, ale na pewno Was poinformujemy, więc obserwujcie Motogen.pl.

Wysokość punktów karnych po zmianach – jak może wyglądać?

Jak wspomnieliśmy, prace nad nowym systemem punktów karnych wciąż trwają. Musicie więc pamiętać, aby poniższe listy punktów traktować jako pierwsze doniesienia, które mogą ulec zmianom w trakcie prac. Tak samo jak było w przypadku pierwszych plotek o nowych stawkach mandatów, w porównaniu do tego, co ustanowione zostało oficjalnie.

Rada Ministrów planuje sprawić, aby punkty karne stały się bardziej drastyczne. Według pierwszych założeń nowelizacji:

 • Dwuletni okres obowiązywania punktów karnych od otrzymania mandatu (aktualnie jest to jeden rok).
 • Wyższa liczba punktów karnych za wykroczenia (max 15 pkt za jedno wykroczenie, aktualnie jest to 10).
 • Maksymalna liczba pozostanie bez zmian (20 pkt przez pierwszy rok posiadania prawka oraz 24 pkt dla pozostałych kierowców).

15 punktów karnych (najwyższa możliwa liczba) może grozić za:

 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej (ucieczka),
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • skręcanie w drogę poprzeczną i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

10 punktów karnych będzie można otrzymać za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h,
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

8 punktów karnych może grozić za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,
 • niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom,
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Przypominamy: powyższa lista punktów karnych to jedynie doniesienia. Nowelizacja jest w trakcie prac, być może zacznie obowiązywać od września 2022 roku.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany