Prawo jazdy, uprawnienia do kierowania, badania lekarskie lub inne zezwolenia kończą się w czasie epidemii? Ciężko wykonać badania? Nie przejmuj się – Ministerstwo proponuje przedłużenia ważności do 60 dni po stanie zagrożenia.

Nas, motocyklistów najbardziej interesuje przedłużenie ważności dokumentu prawo jazdy oraz przedłużenie uprawnień do kierowania. Czym różnią się te dwa pojęcia i jak wygląda systematyka ich przedłużania – szeroko opisywaliśmy na Motogen.pl.

Dnia 8 kwietnia Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że do Sejmu trafił projekt nowelizacji “ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

W nowelizacji Ministerstwo Infrastruktury proponuje rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że wymienione dokumenty, uprawnienia lub szkolenia NIE ZAKOŃCZĄ SIĘ w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wszystkie dokumenty pozostaną ważne w okresie 60 dni po zakończeniu stanu zagrożenia – to właśnie w tym czasie trzeba będzie wykonać zaległe badania, szkolenia oraz przedłużyć ważność dokumentów.

W nowelizacji znalazł się także propozycja zawieszenia wykonywania szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

Projekt nowelizacji jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu RP.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami w/w ustawy, wprowadzono ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. Kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Więcej w Newsy, Porady, Prawo i Przepisy, Z Kraju
Statystyki sprzedaży motocykli i motorowerów, marzec 2020. Jak wypadły wobec pandemii covid-19?

W marcu 2020 roku zarejestrowano 2 157 nowych jednośladów, wobec 4 025 w marcu 2019. Oznacza to spadek o 46,4%. Na ogólną...

Zamknij