Zauważyliśmy w interncie spore zamieszanie związane z nowym wzorem prawa jazdy (który pojawił się już w marcu 2019 r.) oraz z kwestią obowiązku wymiany dokumentu w przypadku, gdy jest on bezterminowy. Rozwiejmy więc kilka wątpliwości.

Na wstępie należy rozdzielić dwa pojęcia:
uprawnienia do kierowania na daną kategorię wydane terminowo lub bezterminowo,
dokument prawa jazdy wydany terminowo lub bezterminowo.

Uprawnienia do kierowania ograniczaneterminem najczęściej ze względu na stan zdrowia kierowcy, na przykład wadę wzroku. W takim przypadku niewiele się zmienia – przed upływem terminu, kierowca musi przeprowadzić badanie lekarskie i wraz z nim udać się do urzędu, aby odświeżyć swoje uprawnienia na nowy okres. Potrzebne są:
– badanie lekarskie – 200 zł
– opłata za nowe prawko – 100 zł
– opłata ewidencyjna – 0,50 gr
– aktualna fotografia – ok. 25 zł

Spore zamieszanie urosło dookoła uprawnień wydanych bezterminowo. Zdarzały się przypadki, w których kierowcy wymieniali prawo jazdy (np. ze względu na zmianę adresu czy nazwiska), a urzędy wpisywały termin uprawnień. To oznaczało, że taki kierowca przy następnej wymianie zmuszony byłby do odbycia drogich badań lekarskich. Na szczęście Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowił, że takie działania urzędów były błędne i nie można ograniczać terminów uprawnień. Termin może zostać ograniczony tylko, jeżeli kierowca nabywa nowe kategorie i na tej drodze lekarz uzna, że nowe uprawnienia powinny być terminowe.

Nowy wzór prawa jazdy wydawany od marca 2019 – nie ma pola adresowego (brak pkt 8).

Bezterminowe dokumenty (sam blankiet!) prawa jazdy wydawano jedynie do 18 stycznia 2013 roku. Jeżeli zdobyłeś lub wymieniłeś prawko po tym czasie, maksymalny czas ważności dokumentu wynosi 15 lat.

Nawet, jeżeli posiadasz bezterminowe prawko, dokument będziesz musiał wymienić. Rząd zaplanował kampanię wymian dokumentów na okres od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 roku. Taka wymiana, w przypadku posiadania bezterminowych uprawnień, nie wymagała będzie badań lekarskich, a jedynie wizyty w urzędzie. Jeżeli aktualne stawki zostaną utrzymane:
– opłata za nowe prawko – 100 zł
– opłata ewidencyjna – 0,50 gr
– aktualna fotografia – ok. 25 zł

Nowo wydane dokumenty prawa jazdy posiadały będą maksymalnie 15-letni okres ważności.

Zmiana adresu i nowy wzór

Warto zaznaczyć, że od 4 marca 2019 r. wydawane są prawa jazdy według nowego wzoru, to znaczy bez pola adresowego. Jeżeli więc posiadasz dokument nowego typu, wtedy zmiana adresu nie jest powodem do wyrabiania kolejnego blankietu.

Jak informuje GOV.pl, zmiana adresu nie jest obowiązkiem do wyrobienia nowego dokumentu prawa jazdy.

e-Prawko i zniesienie mandatu?

Przypominamy, że aktualnie kierowca na terenie kraju nie musi wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i dowodu polisy OC. Jednak za brak posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy, wciąż obowiązuje mandat w wysokości 50 zł.

Pracuje nad tym Ministerstwo Cyfryzacji. Podobno e-Prawo Jazdy jest już techniczne przygotowane, a zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Sejm i Senat. Nowelizacja miała wejść w życie wraz z rokiem 2020, jednak pojawiły się opóźnienia. Po zmianach prawka nie trzeba będzie wozić, a w razie konieczności podejrzenia dokumentu, dostępna będzie zakładka e-Prawo Jazdy w mobilnej aplikacji mObywatel.

O zmianach będziemy informowali na stronach Motogen.pl!