Prezydent podpisał, ale ustawa jeszcze nie wchodzi w życie (jazda bez prawka, czasowe wyrejestrowanie, pakiet deregulacyjny) - Motogen.pl

Niektóre zapisy wejdą w życie za 3 miesiące, inne za 2 lata, a niektóre czekają na komunikat właściwego Ministra.

Nowelizacja, której celem nadrzędnym jest ułatwienie życia zwykłym kierowcom, niemalże ukończyła już swoją drogę legislacyjną. Prezydent RP podpisał ustawę, która teraz zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Niektóre z zapisów zawartych w tak zwanym „pakiecie dergulacyjnym” wejdą w życie po 3 miesiącach od daty opublikowania, inne za 2 lata, a niektóre czekają na komunikat odpowiedniego ministra.

Zmiany w „pakiecie deregulacyjnym”

Wszelkie zmiany opisywaliśmy już dokładnie na Motogen.pl, a poniżej znajdziecie najważniejsze podpunkty:

  • Zniesienie obowiązku wożenia ze sobą dokumenty prawa jazdy oraz brak obowiązku okazania dokumentu podczas kontroli. Uprawnienia oczywiście wciąż należy posiadać, ale będą one weryfikowane cyfrowo. Dotyczy tylko posiadaczy polskich praw jazdy. (Termin zależny od komunikatu Ministra Cyfryzacji: ogłoszony zostanie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.)
  • Brak konieczności zmian tablic rejestracyjnych pojazdów używanych zarejestrowanych wcześniej w Polsce, niezależnie od powiatu. (Termin zależny od komunikatu odpowiedniego ministra.)
  • Brak obowiązku przedkładania dowodu własności podczas rejestracji pojazdu, jeżeli od poprzedniej rejestracji nie nastąpiła zmiana właściciela.
  • Możliwość rejestracji pojazdu w imieniu kupującego, poprzez firmę zajmującą się sprzedażą nowych pojazdów. (Wejdzie w życie po 9 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.)
  • Zniesienie obowiązku wydawania nalepki kontrolnej na szybę oraz karty pojazdu. (Wejdzie w życie po 2 latach ze względu na wiele zmian przygotowawczych.)
  • Zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na nową pieczątkę badania technicznego.
  • Czasowe wycofanie z ruchu pojazdu samochodowego osobowego, także motocykla, zgodnie z kryteriami – opisywaliśmy na Motogen.pl. (Termin zależny od komunikatu odpowiedniego ministra.)
  • Zakaz umieszczania zmniejszonych (skróconych) tablic rejestracyjnych na samochodach przystosowanych do zwyczajnych tablic.

Pamiętajcie więc – póki co prawo jazdy trzeba posiadać przy sobie, a za jego brak wciąż grozi mandat 50 zł. Od 2018 roku nie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany