Zbędne prawo jazdy, rejestracja czasowa, tablica rejestracyjna zostaje: nowelizacja już w Sejmie - Motogen.pl

Nie trzeba będzie wozić prawa jazdy. Zakupiony pojazd będzie mógł pozostać ze starą tablicą rejestracyjną. Znikną nalepki kontrolne oraz karta pojazdu. Wprowadzonych zostanie kilka udogodnień. Kiedy?

Prace nad tak zwanym „pakietem deregulacyjnym” trwały już od drugiej połowy 2019 roku, ale pojawiało się kilka przeciwności – a to wybory, a to pandemia. Teraz okazuje się, że nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, już z uwzględnieniem poprawek, trafiła do Sejmu.

Zakładając, że nie będzie kolejnych zahamowań lub istotnych zmian, nowe przepisy wejdą w życie za kilka miesięcy. Najważniejsze dla motocyklistów i kierowców zapisy to:

Brak konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy

Wszystkie dane o kierowcy znajdują się w CEPiKu, a każdy policjant ma bieżący dostęp do systemu. Dlatego nowelizacja zniesie obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy.

Oznacza to także zniesienie mandatu 50 zł za brak dokumentu prawo jazdy. Każdy obywatel także będzie mógł mieć podgląd w swój do dokument za pomocą rządowej aplikacji mObywatel, o czym już pisaliśmy.

Kolejną częścią tej zmiany jest nowy sposób zatrzymywania prawa jazdy. Proces będzie funkcjonował podobnie, jak przypadku systemowego zatrzymania dowodu rejestracyjnego, którego także nie trzeba wozić. Nowy sposób usunie także lukę prawną, gdy policja nie mogła zatrzymać prawa jazdy, jeżeli kierowca go nie miał przy sobie.

Kiedy? Informację o tym prawie ogłosi Minister Cyfryzacji m.in w Biuletynie Informacji Publicznej, z 3-miesięcznym wyprzedzeniem przed wejściem w życie.

Jedna tablica rejestracyjna, brak karty pojazdu, brak nalepki na szybę

W pakiecie deregulacyjnym znalazła się także możliwość zatrzymania dotychczasowych tablic rejestracyjnych pojazdu – nawet, jeżeli pochodzi on z innego województwa. Wystarczy, że pojazd był wcześniej zarejestrowany w Polsce. Wspominaliśmy już o tym na Motogen.pl.

Autorzy nowelizacji przewidzieli także likwidację karty pojazdu, która w obliczu cyfryzacji wszelkich danych o pojeździe, jest dokumentem zbędnym. Zlikwidowana zostanie także nalepka kontrolna na przednią szybę samochodów – ministerstwo uznało, że „brak jest zasadności oznaczania pojazdu nalepką kontrolną.” Pozostanie jedynie nalepka legalizująca (starą) tablicę rejestracyjną przy każdym nowym dowodzie.

Powyższe ułatwienia to nie tylko uproszczenie procesu rejestracji pojazdu, ale też znaczne oszczędności w kieszeni kierowcy. Cena tablicy rejestracyjnej do motocykla to 40,50 zł (dla osobówki 81 zł), karta pojazdu to 75 zł, a nalepka kontrola do samochodu 18,50 zł. Tych kosztów nie trzeba będzie ponosić.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego

Posiadasz swój motocykl lub samochód tak długo, że skończyło Ci się miejsce na pieczątki badania technicznego? Już niebawem nie będzie obowiązku wymiany dokumentu dowód rejestracyjny na nowy. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy.

Rejestracja w miejscu czasowego zamieszkania

Unormowane zostanie prawo, według którego właściciel kierowcy otrzyma możliwość rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek, w miejscu czasowego zamieszkania. Wniosek kierowany jest do starosty odpowiedniego dla tego miejsca. Proces ten ułatwi możliwość rejestracji czasowej np. w celu przejazdu pojazdem z miejsca zakupu do miejsca docelowego.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Nowy pakiet wprowadzi możliwość dokonania rejestracji czasowej, dzięki czemu znacznie obniżą się koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Aktualnie istnieje taki zapis, a dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep. Teraz rozszerzony zostanie o samochody osobowe. Dotyczy to jednak sytuacji wymagającej naprawy pojazdu, a nie pojazdu chwilowo nieużywanego.

Wycofać z ruchu będzie można na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej, niż 3 lata od ostatniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu oznaczało będzie konieczność dodatkowego badania technicznego po naprawie.

Z racji procesu elektronicznego „zatrzymywania” dowodu rejestracyjnego, nie będzie konieczności oddawania i zgłaszania się po zwrot tego dokumentu.

Rejestracja przez internet

Teoretycznie proces ten jest możliwy, jednak nie zawsze w pełni. Według nowego prawa wydruki z systemu CEPiK podniesione zostaną do rangi dokumentu, dzięki czemu na ich podstawie salony sprzedaży pojazdów nowych dokonywać mogą rejestracji przez internet – za pomocą dedykowanego formularza, przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego.

Salon zarejestruje nowy pojazd

Wraz z nowelizacją, autoryzowany salon sprzedaży będzie mógł – w imieniu nabywcy – zarejestrować nowy pojazd. Proces rejestracji odbędzie się elektronicznie. Dzięki temu kierowca odbierze z salonu już gotowy, zarejestrowany motocykl lub samochód.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

25 maja nowelizacja trafiła do Sejmu. Nie wiemy, w jakim czasie zostanie przegłosowana. Następnie musi przejść pozostałą część drogi legislacyjnej. Przebieg prac można weryfikować na stronie Sejmu.

Większość przepisów zacznie obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji. Wcześniej mówiło się, że na rejestrację przez internet trzeba będzie poczekać 9 miesięcy.

Istnieje prawdopodobieństwo, że droga legislacyjna pakietu deregulacyjnego zakończy się jeszcze w 2020 roku.

[AKTUALIZACJA] Dnia 24 lipca Sejm finalnie przegłosował nowelizację.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany