Droższe OC za punkty karne i mandaty? Nowelizacja prawa już od dziś, podwyżki niebawem - Motogen.pl

Droższe OC za punkty karne i mandaty. Tańsze ubezpieczenie OC dla bezpiecznych kierowców bez punktów. Rewolucja w cenach nadchodzi, od 17 czerwca towarzystwa ubezpieczeniowe mają wgląd w dane kierowców.

Wraz z początkiem roku 2022 w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (wtedy też pojawił się nowy taryfikator mandatów), a część jej zapisów miało obowiązywać po 6 miesiącach. Dokładnie dziś, dnia 17 czerwca 2022 roku w życie wchodzą paragrafy mówiące o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały wgląd do systemów UFG oraz CEPiK, aby weryfikować dane kierowców dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego, liczby punktów karnych, mandatów, doświadczenia za kierownicą czy posiadanych uprawnień do kierowania.

Cena ubezpieczenia OC dostosowana do mandatów i punktów karnych

Cel wprowadzenia nowelizacji jest prosty – towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały możliwość dopasowania stopnia ryzyka, czyli ceny ubezpieczenia, w sposób indywidualny do każdego kierowcy.

Do tej pory jedną z głównych wytycznych była szkodowość, czyli liczba wypadków danego kierowcy. Teraz nawet jeżeli kierowca nie miał wypadków, ale posiada mandaty np. za przejazd na czerwonym świetle albo znaczne przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym – towarzystwo ubezpieczeniowe uzna go za kierowcę niebezpiecznego.

Mam punkty karne, o ile droższe będzie ubezpieczenie OC?

Nie ma żadnych oficjalnych wyznaczników dotyczących przeliczeń stawek ubezpieczeniowych na punkty karne. Jak zaznacza Polska Izba Ubezpieczeń, każdy zakład ubezpieczeń będzie samodzielnie i indywidualnie ustalał przeliczniki i ceny za polisy ubezpieczeniowe dla kierowców. Pod uwagę brane będą wszystkie dane statystyczne.

Czy bezpieczny kierowca bez mandatów będzie miał tańsze ubezpieczenie OC?

Według doniesień, kierowcy bezpieczni – czyli bez wypadków, mandatów i punktów karnych – będą mogli liczyć na zdecydowanie bardziej atrakcyjne ceny ubezpieczenia OC. Jednak w tym przypadku Polska Izba Ubezpieczeń znowu podkreśla, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe samo ustali nowe stawki.

Jak donoszą niektórzy eksperci, średnie ceny ubezpieczeń powinny pozostać bez zmian, ale zostaną one znacznie zróżnicowane.

Od kiedy nowe ceny OC dopasowane do punktów karnych?

Wgląd w historię mandatów kierowców przyznany został dziś, 17 czerwca 2022 roku. Jednak kiedy dokładnie wprowadzone zostaną nowe stawki i ceny za OC – tego nie wiadomo.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie przeanalizuje dane statystyczne, opracuje odpowiednie schematy i zaproponuje nowe rozwiązania cenowe. Eksperci donoszą, że wprowadzenie nowych cen może nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Kiedy kasowane są punkty karne?

Zgodnie z nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku, punkty karne usuwane są z Centralnej Ewidencji Kierowców po dwóch latach. Jednak warunkiem jest opłacenie mandatu – dopiero od tego momentu odliczany jest dwuletni termin.

Jakie dane kierowcy zobaczy firma ubezpieczeniowa?

Zakres dostępnych danych dla firmy ubezpieczeniowej jest jasno sprecyzowany w ustawie. Znalazł się także zapis o tym, że po zakończeniu oceny ryzyka, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno niezwłocznie usunąć dane dotyczące kierowcy.

Dane kierowcy, które zobaczą towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • suma punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
 • informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego – kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 • nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
 • dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu,
 • rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały wgląd w rodzaj przestępstw i wykroczeń drogowych popełnionych przez kierowcę. Poza tym, firmy ubezpieczeniowe sprawdzą uprawnienia do kierowania w zakresie:

 • rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia,
 • daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także daty ponownego uzyskania uprawnienia,
 • daty ważności uprawnienia,
 • numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,
 • ograniczenia dotyczącego uprawnienia,
 • spełniania wymagań dotyczących uprawnień,
 • nazwy organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie

Czy ubezpieczenia OC rzeczywiście będą i droższe, i tańsze?

Nie ma wątpliwości, że kierowcy z negatywną historią zobaczą znacznie droższe stawki ubezpieczeń. Eksperci oceniają, że w najgorszych przypadkach (np. historia jazdy pod wpływem) zwyżki mogą sięgnąć kilkuset procent!

Pytanie tylko, czy towarzystwa ubezpieczeniowe zagrają fair play i czy kierowcy bez przewinień na swoim koncie rzeczywiście otrzymają niższe ceny ubezpieczeń OC… Póki co zostaje tylko „jeździć, obserwować.”


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany