Zamówienie stołu probierczego wraz z zestawem narzędzi - rozstrzygnięcie - Motogen.pl

Szanowni Oferenci,

W dniu 19.03.2013r. w siedzibie firmy Zamawiającego Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, dokonano wyboru dostawcy stołu probierczego wraz z zestawem narzędzi.

W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty spełniające warunku określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wygrała oferta firmy Inter Cars S.A., która uzyskała największą liczbę punktów.

 Załączniki:

  • Podsumowanie postępowania ofertowego.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany