Ogłoszenie o zamówienia (przetarg) na zakup stołu probierczego wraz z zestawem narzędzi - Motogen.pl

PUBLICZNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                                       ( PRZETARG)

Zamawiający : Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225,

NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako Zamawiający,

w ramach projektu  „ Nowoczesna, innowacyjna, zintegrowana stacja obsługi samochodów drogą do dalszego dynamicznego rozwoju firmy ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw zaprasza do składania ofert cenowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

                                                                                                                                 

  • Stół probierczy do pomp Common Rail (lub równoważne) oraz wtryskiwaczy Common Rail EPS708 (lub równoważne) do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, rozbudowane o zestaw pomiarowy pomp typu CP1/CP3, zestaw do obsługi wtryskiwaczy MAN CP3.4, możliwość obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens, zestaw pomiarowy CRI/CRIN 848H, CRI Piezo, zestaw przewodów ciśnieniowych 2500 bar, podpora kątowa do mocowania wszystkich pomp Common Rail (lub równoważne) wraz z integralnym, kompatybilnym wyłącznie ze Stołem Probierczym oprogramowaniem:  – Oprogramowanie ESI D+K1+TestData VP-44-CR, licencja na 3 stanowiska, na okres 12 miesięcy, gwarantowane 4 aktualizacje w przeciągu trwania umowy (lub równoważne)

oraz

  • zestaw narzędzi do demontażu, napraw wraz z uchwytami, imadłami, odsysaczem par paliwa, adapterami, próbnikiem wtryskiwaczy wymagane do kompleksowej obsługi wszystkich rodzajów układów Common Rail, używane przy stole probierczym EPS708 (lub równoważne)

 

 

 

Opis warunków udziału w konkursie, wymagane dokumenty, kryteria oceny, formularz oferty zostały określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy Liberty Motors w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/225 oraz na stronie internetowej www.libertymotors.pl

  • Informacja telefoniczna jest dostępna pod nr tel. +48 669 971 406
  • Informacje jest udzielana od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
  • Termin realizacji zamówienia: w okresie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231

ul. Dąbrowskiego 207/225, lub na adres e-mail: [email protected]

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 18.03.2013 r. do godziny 16:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225,

w dniu 19.03.2013 r. o godzinie 12:00

 

Załączniki:

  1. Wzór formularza oferty,
  2. Regulamin konkursu ofert,
  3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i regulaminem konkursu,
  4. Szczegółowy opis zamówienia.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany