Ogłoszenie o zamówieniu (przetarg) na zakup montażownicy oraz komputerowo sterowanego systemu dystrybucji olejów - Motogen.pl

PUBLICZNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

( PRZETARG)

Zamawiający : Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225,

NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako Zamawiający,

w ramach projektu  „Nowoczesna, innowacyjna, zintegrowana stacja obsługi samochodów drogą do dalszego dynamicznego rozwoju firmy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw zaprasza do składania ofert cenowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. montażownica TCE 4420 S44 z pneumatycznie odchylaną kolumną dla obręczy do 23” (mocowanie wew). Dwie prędkości pra y przyspieszające montaż. Nowy system mocowania zapewniający większą siłę zaciskania. Nowy system blokowania głowicy montażowej. Urządzenie z zabudowanym zaworem z ramieniem pomocniczym TCE300 przystosowanym do demontażu opon niskoprofilowych oraz opon typu RUN-FLAT 1 694 100 162 (lub urządzenie równoważne) oraz
  2. komputerowo sterowany system dystrybucji olejów silnikowych oraz płynu chłodniczego z systemem monitoringu płynu (lub system równoważny).

 

 

Opis warunków udziału w konkursie, wymagane dokumenty, kryteria oceny, formularz oferty zostały określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy Liberty Motors w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/225 oraz na stronie internetowej www.libertymotors.pl

  • Informacja telefoniczna jest dostępna pod nr tel. +48 669 971 406
  • Informacje jest udzielana od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
  • Termin realizacji zamówienia: w okresie do 30.09.2013r.

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231

ul. Dąbrowskiego 207/225, lub na adres e-mail: [email protected]

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 19.08.2013 r. do godziny 16:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225,

w dniu 20.08.2013 r. o godzinie 12:00

 

 

Załączniki:

  1. Wzór formularza oferty,
  2. Regulamin konkursu ofert,
  3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i regulaminem konkursu,
  4. Szczegółowy opis zamówienia.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany