Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych 2. Środków trwałych Liberty Motors spółka z ogr - Motogen.pl
Tytuł: Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych 2. Środków trwałych Liberty Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/225 informuje o realizacji projektu pt. „Rozwój firmy Liberty Motors sp. z o. o. poprzez wdrożenie systemu B2B wspierającego efektywną współpracę z partnerami handlowymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis:

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany