Motocykliści na buspasach – podsumowanie warszawskich testów - Motogen.pl

Buspasy, po których legalnie mogą jeździć warszawscy motocykliści, mieszczą się na ul. Radzymińskiej oraz na Trasie Łazienkowskiej i mają pozostać otwarte dla ruchu jednośladów jeszcze do końca kwietnia 2019 roku. Testy trwać będą okrągły rok, ale już teraz można pokusić się o podsumowanie. Początkowo policja nie chciała wydać pozytywnej opinii co do wpuszczenia motocyklistów na stołeczne buspasy z powodu nieprzystosowanej do tego drogowej infrastruktury. Otóż na części z nich nie występowały zatoczki dla autobusów i kierowcy jednośladów albo musieliby jechać i stać na przystankach za autobusem, albo też przecinać linię ciągłą podczas manewru omijania stojącego autobusu. Miasto w ramach testów wyznaczyło więc dwa stołeczne buspasy posiadające zatoczki dla autobusów. Co z tego wynikło? Od początku testów na dwóch stołecznych buspasach doszło do 5 wypadków z udziałem motocyklistów, ale w przypadku żadnego z nich winą nie obarczono motocyklisty. W Warszawie w 2018 roku na drogach zginęło 9 motocyklistów, ale żadne takie zdarzenie nie miało miejsca na testowanych buspasach. Władze miasta wciąż testują to rozwiązanie i wciąż kwestia dopuszczenia motocyklistów do wszystkich warszawskich buspasów, jak i pozostawienie nam dostępu na stałe do tych dwóch testowanych, nadal pozostaje kwestią otwartą. Niemniej jednak wyniki testów napawają optymizmem, a przykład innych miast oraz potężne lobby osób działających na rzecz otwarcia stołecznych buspasów dla jednośladów, pozwala mieć nadzieję, że może już w 2019 roku pojedziemy legalnie po wszystkich warszawskich buspasach.