Uczyńmy motocykle priorytetem! Ważny apel organizacji branżowych - Motogen.pl

Motocykle jako priorytet polityki w zakresie rozwoju przemysłowego, jak i społecznego – o takie działania apelują główne organizacje branżowe reprezentujące motocyklistów i europejski przemysł motocyklowy.

W manifeście zatytułowanym „Manifest na rzecz przyszłości motocykli w Europie” ACEM (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Motocykli), FEMA (Europejska Federacja Związków Stowarzyszeń Motocyklowych) i FIM (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa) przedstawiają pięć kluczowych obszarów, w których wzmocniona współpraca między władzami publicznymi, użytkownikami i branżą motocyklową może przynieść korzyści dla wszystkich.

Sektor wart 21,4 miliarda euro

Sektor motocyklowy odgrywa istotną rolę w europejskiej gospodarce, generując 21,4 miliarda euro PKB i tworząc 389 000 miejsc pracy. W Europie zarejestrowanych jest prawie 40 milionów motocykli, motorowerów i pojazdów trójkołowych i czterokołowych, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla transportu osób i towarów.

Pięć kluczowych obszarów

Manifest skupia się na pięciu kluczowych obszarach, w których motocykle mogą odegrać istotną rolę w realizacji celów unijnych:

  1. Bezpieczeństwo: ochrona motocyklistów jako niechronionych użytkowników ruchu drogowego (NURD) poprzez wspieranie inicjatyw branżowych, takich jak Europejska Odznaka Jakości Szkolenia Motocyklowego, oraz zapewnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa na drogach.
  2. Środowisko i zrównoważony rozwój: promowanie motocykli jako pojazdów lekkich, a zatem mniej obciążających środowisko, poprzez zachęty podatkowe dla pojazdów o niskim lub zerowym wpływie na środowisko i inwestycje w badania i innowacje.
  3. Konkurencyjność: wspieranie ustawodawstwa dotyczącego branży, uruchomienie finansowania szkoleń i kwalifikacji pracowników oraz wspieranie uczciwego handlu międzynarodowego.
  4. Badania i innowacje: zwiększenie finansowania badań i innowacji w sektorze motocykli oraz wspieranie międzynarodowej standaryzacji, w tym technologii wymiany baterii w pojazdach elektrycznych.
  5. Sporty motorowe i turystyka: promocja sportowej i turystycznej jazdy na motocyklu jako ważnego aspektu życia człowieka oraz wyznaczenie bezpiecznych tras turystycznych dla motocyklistów.

Wspólny głos europejskich motocyklistów

Komentując Manifest, przedstawiciele ACEM, FEMA i FIM podkreślają wagę współpracy w celu wzmocnienia pozycji motocykli w Europie.

Michele Colaninno, Prezes ACEM i Dyrektor Generalny Piaggio: Manifest ten podkreśla społeczny i przemysłowy wkład motocykli w Europę. Szczególnie na obszarach miejskich i podmiejskich, gdzie mieszka 75% populacji UE, pojazdy z homologacją L mogą wypełnić lukę między miękką mobilnością a korzystaniem z samochodu, oferując liczne korzyści w codziennych dojazdach do pracy i małej logistyce.

Odd Terje Dovik, Prezes FEMA: Mamy nadzieję, że nowo wybrani członkowie Parlamentu Europejskiego uwzględnią potrzeby motocyklistów, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Jesteśmy gotowi służyć radą i wiedzą specjalistyczną.

Jorge Viegas, Prezes FIM: Badania wykazały, że sport motocyklowy jest kluczowym czynnikiem napędzającym turystykę w Unii Europejskiej. FIM jest zachwycony, że nasze trzy organizacje połączyły siły, aby zwrócić uwagę na wkład sportu w gospodarkę obszarów wiejskich.

Manifest na rzecz przyszłości motocykli w Europie stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji motocykli jako zrównoważonego, bezpiecznego i atrakcyjnego środka transportu. Współpraca między władzami publicznymi, użytkownikami i branżą mogłaby przynieść nieocenione korzyści dla każdej ze stron.

TUTAJ możesz pobrać manifest motocyklowy (ENG).

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany