Pojazd sprowadzony przeznaczony do remontu. Jak uniknąć kary za brak rejestracji? - Motogen.pl

Sprowadzony pojazd trzeba zarejestrować w ciągu 30 dni. Niestety – numer ze zgłoszeniem nabycia już nie przejdzie, co zatem można zrobić, kiedy sprowadzamy np. klasyka, którego zamierzamy odbudowywać i nie ma szans, by udało się go zarejestrować w miesiąc?

Ze sprawnymi pojazdami sprowadzonymi z zagranicy sprawa jest prosta – kompletujemy dokumenty i idziemy do wydziału komunikacji urzędu miasta lub starostwa celem rejestracji. Niestety – jednym z dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest zaświadczenie o pomyślnym badaniu technicznym. W sytuacji, kiedy sprowadzonym przez nas jednośladem jest jakiś zabytek do remontu, na takie zaświadczenie nie mamy szans.

Można zatem siedzieć cicho i liczyć na to, że urząd nie zorientuje się, że mamy sprowadzony motocykl. Problemy zaczną się oczywiście przy próbie rejestracji – wówczas zostanie nam naliczona kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji samochodu w wysokości od 250 zł do nawet 2000 zł. Niektórzy uciekają się do oszustwa i „załatwiają” sobie fikcyjne badanie techniczne – to rozwiązanie bardzo śliskie i zdecydowanie go nie polecamy. Istnieje także możliwość czasowej rejestracji pojazdu, jednak opcja ta niewiele pomaga, ponieważ maksymalny okres, na jaki czasowo można zarejestrować pojazd to… 30 dni. A zatem nawet jeśli pójdziemy do urzędu w ostatnim możliwym dniu 30-dniowego terminu rejestracji i zarejestrujemy go czasowo, mamy do dyspozycji zaledwie dwa miesiące. Nie zawsze jest to czas wystarczający do naprawienia samochodu, czy motocykla.

Istnieje jednak jeszcze jeden, legalny sposób na załatwienie kwestii rejestracji, a w dodatku zwróciło na niego uwagę samo ministerstwo. W odpowiedzi na interpelację poselską złożoną przez Lucjana Pietrzczyka, dotyczącą terminu rejestracji pojazdów sprowadzonych przez przedsiębiorców, ministerstwo infrastruktury stwierdziło:

[…] w przypadku gdy właściciel pojazdu złoży wniosek o rejestrację pojazdu, ale nie przedłoży któregoś z dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu, organ rejestrujący wezwie go do usunięcia braków w wyznaczonym terminie – stosownie do art. 64 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy KPA nie wykluczają, aby na wniosek strony organ wydłużył termin na uzupełnienie braków formalnych o czas niezbędny do naprawy pojazdu i uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego.

Z odpowiedzi tej wynika, że w przypadku, gdy nie mamy możliwości doprowadzenia pojazdu do stanu pełnej sprawności technicznej, możemy złożyć wniosek o wydłużenie terminu uzupełnienia dokumentacji o zaświadczenie od diagnosty. W tym celu warto jednak zarejestrować pojazd zdalnie – wtedy nie narazimy się na odmowę rejestracji przez urzędnika. Taka procedura możliwa jest jednak tylko w części urzędów.

Jak zarejestrować pojazd przeznaczony do remontu

  • Składamy dokumenty rejestracyjne bez zaświadczenia od diagnosty.
  • Urząd wzywa nas do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie. Składamy wniosek o wydłużenie tego terminu na okres, w jakim spodziewamy się zakończyć remont.
  • Urząd wydaje zgodę lub wyznacza inny termin, od które to decyzji możemy się odwołać, jeśli nas nie satysfakcjonuje.
  • Po zakończeniu remontu wykonujemy przegląd techniczny i dostarczamy zaświadczenie do urzędu.
  • Pojazd zostaje zarejestrowany.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany