Samochody bardziej ekologiczne od motocykli – MythBusters obalają mit - Motogen.pl

Pogromcy Mitów zajęli się ostatnio motocyklami i samochodami. Postanowili sprawdzić, które z nich są bardziej ekologiczne. Okazało się, że… samochody.

Jednoślady są niewątpliwie bardziej ekonomiczne i emitują mniej dwutlenku węgla, jednak po względem emisji innego rodzaju spalin, z których najbardziej toksyczny jest tlenek węgla, są daleko w tyle za samochodami. Jak wykazały badania, nawet najbardziej nowoczesny motocykl emituje go 8000% więcej od odpowiadającego mu wiekowo samochodu. Adam Savage i Jamie Hyneman przetestowali na odcinku ok. 33 km trzy motocykle oraz trzy samochody produkowane w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i po roku 2000. Wyniki nie powinny nikogo zaskoczyć, biorąc pod uwagę fakt, że ograniczenie emisji spalin w samochodach jest podnoszone już od lat siedemdziesiątych, podczas gdy motocykle dopiero od niedawna muszą spełniać restrykcyjne normy obowiązujące na całym świecie.

Zdaniem Discovery Channel, po raz pierwszy właśnie w historii programu „Pogromcy Mitów” udało się przeprowadzić eksperyment dotyczący emisji spalin dający naukowe wyniki w warunkach rzeczywistych, nie laboratoryjnych.