Przepisy: czy nagranie z rejestratora może być dowodem w sądzie? - Motogen.pl

Odpowiedź brzmi: tak! Nagranie z wideorejestratora może być dowodem, jednak wcześniej trzeba skierować do organu prowadzącego postępowanie wniosek formalny o włączenie filmu w materiał dowodowy.

Organ prowadzący postępowanie nie ma prawa odmówić zbadania takiego materiału dowodowego, a w razie wątpliwości może powołać biegłego, który potwierdzi autentyczność nagrania.

Podstawa prawna: Art. 97 par. 1 pkt 2 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.)

W związku z tym warto wyposażyć swój motocykl w rejestrator ruchu. W szczególnych przypadkach (np. sprawca kwestionujący swoją winę) uchroni Was przed kosztami naprawy swojego pojazdu (jeśli nie macie AC) lub utratą zniżek.