Ogłoszenie o konkursie ofert - Motogen.pl

Zamawiający: Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako zamawiający, w ramach projektu „Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa Liberty Motors Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, IV Oś Priorytetowa „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie IV.3 „E-technologie dla przedsiębiorstw” zaprasza do składania ofert cenowych.


Przedmiotem zamówienia jest:
– część I zamówienia – zakup i wdrożenie platformy motocyklowej,
– część II zamówienia – zakup wyposażenia serwerowni wraz z jego instalacją,
– część III zamówienia – zakup i wdrożenie aplikacji ERP.


Opis warunków udziału w konkursie, wymagane dokumenty, kryteria oceny, formularz oferty oraz projekt umowy zostały określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy Liberty Motors w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/225 oraz na stronie www.libertymotors.pl
 

Informacja telefoniczna pod nr tel. +48 42 677 70 01
Poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

 

Termin realizacji zamówienia: w okresie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, lub na adres e-mail: [email protected]

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 21.02.2011 r. do godziny 15.00
 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, w dniu 21.02.2011 r. o godzinie 15:30

 

W dniu 21.02.2011 o godzinie 15.30 w siedzibie zamawiającego dokonano otwarcia kopert z ofertami. Na podstawie Regulaminu konkursu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Na wykonanie części pierwszej zamówienia „Zakup i wdrożenie platformy motocyklowej” wybrano ofertę firmy Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przywrą 13. Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi Liberty Motors Sp. z o.o. określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.
2. Na wykonanie części drugiej zamówienia „Zakup wyposażenia serwerowni wraz z jego instalacją” wybrano ofertę firmy EIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 5/57. Uzasadnienie wyboru: przedłożona oferta spełnia wymogi Liberty Motors Sp. z o.o. określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.
3. Na wykonanie części trzeciej zamówienia „Zakup i wdrożenie aplikacji ERP” wybrano ofertę firmy SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie pl. Rodła

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany