Już wkrótce zmiany w przeglądach okresowych. Zniknie karta pojazdu - Motogen.pl

Zaświadczenie o stanie pojazdu będzie teraz wydawane w dwóch językach po polsku i angielsku.

Potrzeba zmian wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Jej celem jest ustandaryzowanie zaświadczeń tak, aby były respektowane we wszystkich krajach EU.

Co ciekawe, zmiany będą przydatne dla osób chcących sprowadzić do Polski auto z innego kraju EU: „nowy wzór zaświadczenia umożliwi uznawanie dokumentu przez inne państwa członkowskie w przypadku przerejestrowania pojazdu już zarejestrowanego w innym państwie członkowskim pod warunkiem, że zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jest ważne w granicach częstotliwości ustanowionych dla okresowych badań technicznych przez państwo członkowskie, które dokonuje przerejestrowania oraz pozwoli na użytkowanie pojazdu”. W praktyce, jeśli kupiony na terenie EU samochód będzie miał aktualny przegląd po przywiezieniu i rejestracji w Polsce kolejny przegląd trzeba będzie wykonać wówczas, kiedy minie termin zagranicznego badania technicznego.

Ale to nie jedyna zmiana: wkrótce posłowie będą pracować nad przepisami znoszącymi kartę pojazdu. Dokument ma zostać zlikwidowany –ze względu na funkcjonalności systemu CEPIK 2.0 w którym dostępna jest już usługa historia pojazdu pozwalająca weryfikować przeszłość pojazdu. Oznacza to, że przy pierwszej rejestracji pojazdu na terenie Polski zaoszczędzimy 80 zł…