Zdaniem rządu mamy zbyt mało fotoradarów - złożono 2500 wniosków o kolejne - Motogen.pl

Według Instytutu Transportu Samochodowego ilość wypadków w miejscach, gdzie ustawiono fotoradary spadła o ponad 25%, trudno im zatem odmówić skuteczności.

Zniszczony fotoradar – czy nie lepiej po prostu jeździć zgodnie z przepisami?

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – z raportu wynika, że z powodu braków kadrowych skarb państwa przez przedawnienie stracił w 2017 roku 371 mln, dlatego mała ilość fotoradarów to nie jedyny problem w dyscyplinowaniu kierowców.

W trzecim kwartale pojawi się na drogach 111 nowych fotoradarów a w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wpłynęło 2,5 tysiąca wniosków o instalację urządzeń.

I jak w przypadku każdego z ostatnich posunięć rządu względem kierowców znów pojawia się pytanie: czy aby na pewno chodzi tylko o bezpieczeństwo, czy także o poprawę kondycji budżetu państwa?