Egzamin na nowych czy starych zasadach? - Motogen.pl

Dyskusja na temat nowego egzaminu i zasad jego przeprowadzania trwa. Tymczasem w WORD-ach ustawiają się gigantyczne kolejki kursantów, którzy chcą spróbować zdać na starych zasadach. Co jednak, jeżeli się nie wyrobią? Będą zdawać na nowych czy na starych zasadach?

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie do jednego z naszych czytelników stwierdził jednoznacznie: „Nawet jeśli do 19 stycznia 2013 r. nie uzyska się prawa jazdy, ale będzie się w trakcie szkolenia lub uzyska zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, będzie można przystąpić do egzaminu sprawdzającego na dotychczasowych zasadach, w terminie późniejszym, nawet po wejściu w życie nowej ustawy”.

Okazuje się, że w tej samej kwestii zupełnie inny pogląd mają ministerstwo i WORD-y. Ich zdaniem kandydat, który rozpoczął kurs przed 19 stycznia lub nie wyrobił się z egzaminem do momentu wejścia w życie nowej ustawy, będzie musiał zdawać nowy egzamin.

Niestety, pomimo pisma RPO ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna. Ministerstwo Transportu przypomina, że w nowej ustawie nie przewidziano okresu przejściowego, jeżeli chodzi o egzaminy. Można więc powiedzieć, że ministerstwo stwierdziło: „Nie wyrobiłeś się – to twoja wina. Teraz sobie poradź”.