Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym i niezabudowanym, kiedy można?           - Motogen.pl

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Czy można i czym jest pojazd uprzywilejowany?   

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego należy rozpocząć od zdefiniowania, czym jest pojazd uprzywilejowany. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd wyposażony we włączone sygnały świetlne, błyskowe barwy niebieskiej lub czerwonej i niebieskiej. Musi mieć włączone światła mijania lub drogowe oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

Ostatnie dwa wymogi nie obowiązuje jeśli pojazd stoi – wówczas istotne są sygnały świetlne błyskowe niebieskie lub niebiesko-czerwone. A więc radiowóz, karetka, wóz straży pożarnej czy dowolny pojazd wyposażony w powyższe urządzenia, w czasie jazdy, jeśli nie spełnia któregoś z powyższych wymogów, w myśl kodeksu drogowego pojazdem uprzywilejowanym nie jest.

Kodeks drogowy wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego

Art. 24 ust. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi: „Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym”. Tyle w teorii.  Czy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany w terenie zabudowanym? Nie. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym jest niedozwolone. Nawet jeśli wspomniany pojazd porusza się z niewielką prędkością, nie wolno go wyprzedzić.

Być może kierowca szuka miejsca, w które zaraz będzie skręcać w lewo albo czeka na zatłoczonej jezdni aż powstanie korytarz życia. Nie wiecie co się dzieje bezpośrednio przed nim, oraz jak zareagują inni kierowcy. Zakaz obowiązuje także na jezdniach jednokierunkowych i wielopasmowych. Po prostu na pytanie, czy dozwolone jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym, odpowiedź brzmi bez względu na sytuację i rodzaj drogi – nie.

Zakaz wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym dotyczy także jezdni jednokierunkowych. W tej sytuacji również nie wolno wyprzedzać takiego samochodu.

Czy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany?

Z przepisu zacytowanego w powyższym akapicie można wysnuć pewne wnioski. Skoro zabronione jest wyprzedzanie w terenie zabudowanym, czy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany poza terenem zabudowanym? Kiedy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany i czy w terenie niezabudowanym zawsze jest to dozwolone?

Poza terenem zabudowanym wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest dozwolone. Ale poza autostradą bądź drogą ekspresową stwarza spore ryzyko i wymaga od kierowcy szczególnej ostrożności.

Jazda za pojazdem uprzywilejowanym

Już wiecie, w jakich warunkach i czy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany na sygnale. Jednak jazda za pojazdem uprzywilejowanym w utworzonym korytarzu życia po pierwsze jest cwaniactwem ze strony kierowcy, a po drugie podlega mandatowi.

To naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego.

Takie postępowanie narusza Art. 9. Ust. 3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego. Jest zagrożone mandatem w wysokości 500-2500 zł. Poza tym to po prostu nie w porządku wobec innych zdyscyplinowanych kierowców, a także pewne utrudnienie i ryzyko dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Nie wiadomo, kiedy będziecie potrzebować pomocy jego załogi.

Przeczytaj także: hierarchia znaków drogowych, kto ma pierwszeństwo na rondzie oraz światła kolizyjne i bezkolizyjne!!!


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany