Światła kolizyjne i bezkolizyjne - Motogen.pl

Światła kolizyjne i bezkolizyjne, jakie są różnice i na co być przygotowanym podczas przejazdu przez skrzyżowanie…

Światła kolizyjne i bezkolizyjne różnice

Co to są światła bezkolizyjne? To sygnalizacja świetlna, na której poszczególne kierunki jazdy odbywają się w sposób bezkolizyjny. Posiadają strzałkę w polu koloru. A więc jeśli wyświetla nam się pole z zieloną strzałką w lewo, oznacza to, że skręcając w lewo, nie napotkamy pieszych bądź pojazdów jadących z naprzeciwka. Światła bezkolizyjne gwarantują nam bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie bez ryzyka wymuszenia na kimś pierwszeństwa.

światła kolizyjne i bezkolizyjne
Sygnalizacja kolizyjna i bezkolizyjna

Bezkolizyjne światła często są sterowane za pomocą czujników zatopionych w asfalcie lub detektorów optycznych.

Światła kolizyjne to typowa, tradycyjna sygnalizacja. Korzystając z niej, bądźmy przygotowani do przepuszczenia pieszych (przy skręcie w prawo) bądź pieszych i pojazdów z naprzeciwka przy skręcie w lewo.

 Światła kolizyjne i niekolizyjne steruje się za pomocą stałych cykli czasowych, lub akomodacyjne, a więc po wykryciu pojazdów w polu ruchu.

Kiedy światła są bezkolizyjne, a kiedy są kolizyjne

Światła kolizyjne i bezkolizyjne różnią się tym, czego kierowca może się spodziewać po ruszeniu za sygnalizator. W przypadku świateł kolizyjnych skręt w lewo oznacza konieczność przepuszczenia pieszych bądź innych pojazdów poruszających się z przeciwka. W przypadku świateł niekolizyjnych możemy bezpiecznie ruszyć i nie obawiać się innych uczestników ruchu na w kierunku naszej jazdy.

Kilka pytań

Światła kolizyjne zawracanie: jest możliwe, jeśli tego nie zabraniają znaki drogowe. Musimy upewnić się, że nasz manewr nie wymusi pierwszeństwa przejazdu pojazdów z naprzeciwka.

Światła bezkolizyjne a zawracanie: zawracanie na światłach bezkolizyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy na sygnalizatorze na zielono wyświetla się strzałka w lewo i strzałka w dół.

Jak wyglądają światła bezkolizyjne, kiedy światła są bezkolizyjne? Są oznaczone w polu koloru strzałką określającą kierunek ruchu. I dla niego są wyświetlane.

Kiedy światła są kolizyjne? Kiedy w polu koloru nie posiadają strzałek. Wówczas wyświetlany sygnał dotyczy (o ile znaki drogowe nie regulują inaczej) jazdy na wprost oraz skrętów w prawo i lewo (w tym zawracania).

Światła kolizyjne kto ma pierwszeństwo? To zależy od kierunku ruchu. Tutaj wszystko odbywa się zgodnie z kodeksem ruchu. A więc jadący na wprost i piesi mają pierwszeństwo. Skręcający / zawracający muszą przepuścić pojazdy z naprzeciwka oraz pieszych.

Zobacz także nowy taryfikator mandatów, a także pamiętaj – szczególnie w przypadku remontów i tymczasowych pasów naklejanych, jaka jest hierarchia znaków drogowych.


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany