Miliony euro na poprawę bezpieczeństwa motocyklistów. Znów NIE w Polsce - Motogen.pl

Aż 162 mln euro przeznaczy włoski rząd na poprawę bezpieczeństwa motocyklistów na tamtejszych drogach. Środki trafią do gmin, na terenach których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych wypadków z udziałem motocykli.

Z jakiegoś powodu w Polsce bezpieczeństwo motocyklistów nie leży w obszarze zainteresowania ani drogowców, ani rządzących. Wytyczne dotyczące budowy dróg w ogóle nie uwzględniają potrzeb kierowców jednośladów – stąd na przykład coraz śmielej stosowane zapory linowe, które nawet w Norwegii, gdzie motocyklistów jest niewielu, są stopniowo wycofywane.

Miliony na poprawę bezpieczeństwa

Tymczasem w krajach, gdzie motocyklista uważany jest za pełnoprawnego uczestnika ruchu, poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa jest standardowym działaniem, uwzględnianym w strategiach budowy i modernizacji sieci drogowej.

Włoski rząd zapowiedział, że przeznaczy 162 miliony euro na poprawę infrastruktury drogowej, celem zwiększenia bezpieczeństwa motocyklistów. Środki mają zostać przeznaczone na modyfikacje dróg wojewódzkich i gminnych, a także wymianę lub modernizację istniejących barier ochronnych tak, by lepiej chroniły kierowców jednośladów.

Opisywana kwota ma zostać wykorzystana w ciągu najbliższych trzech lat. Plany zakładają jednak wydanie na poprawę bezpieczeństwa aż 300 mln euro do roku 2033. Takie zobowiązanie podjął wicepremier i minister transportu Matteo Salvini po spotkaniu ze stowarzyszeniami sektora motocyklistów i rowerzystów, policją i przedstawicielami NGO.

Bezpieczeństwo motocyklistów w Polsce

O tym, jakie znaczenie dla osób odpowiedzialnych za polskie drogi mają kierowcy jednośladów, najlepiej świadczą przepisy dotyczące budowy nowych dróg. Forma barier ochronnych i sposób ich zastosowania określają wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych opracowane na podstawie normy PN-EN 1317-2. W dokumencie kilkakrotnie mowa o pojeździe, określa się tam „parametr odzwierciedlający oddziaływanie zderzenia na osoby znajdujące się w pojeździe”, ale w żadnym miejscu nie jest analizowana interakcja bariery z jednośladem.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany