Zakup i wdrożenie oprogramowania Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów - rozstrzygnięcie - Motogen.pl
Tytuł: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Na wykonanie przedmiotu zamówienia: * Zakup i wdrożenie oprogramowania Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów
Opis:

                                                                                          Łódź, dnia 07.09.2012 r.

       Liberty Motors Sp. z o.o.

       ul. Dąbrowskiego  207/225

       93-231 Łódź

       tel.: +48 42 677 70 77


Szanowni Oferenci,

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 Zamawiający : Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako Zamawiający, w ramach projektu  Nowoczesna, innowacyjna, zintegrowana stacja obsługi samochodów drogą do dalszego dynamicznego rozwoju firmy ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw informuje, że:.

W dniu 31.08.2012 r. o godzinie 15.30 w siedzibie firmy Zamawiającego Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, dokonano otwarcia kopert z ofertami. Na podstawie Regulaminu konkursu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia:

*   Zakup i wdrożenie oprogramowania Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Softvig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-419, Pl. Rodła 8

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego Liberty Motors Sp. z o.o. określone w publicznym ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym konkursu ofert umieszczonym w siedzibie firmy Liberty Motors Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.libertymotors.pl i uzyskała najwyższą ilość punktów.

Dodano: 2012-09-07 00:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 2012-09-07 15:00

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany