Kontrola drogowa. Prawa i obowiązki policjanta, kiedy zabroni dalszej jazdy? - Motogen.pl

Kontrola drogowa to stres, ale właśnie dlatego warto znać prawa i obowiązki – zarówno swoje, jak i policjanta. Jeśli o nich zapomnimy, możemy paść ofiarą oszustów.

W 2019 r. jeden z instruktorów nauki jazdy został w Poznaniu zatrzymany przez mężczyznę podającego się za policjanta. Doświadczony szkoleniowiec natychmiast zdał sobie sprawę z faktu oszustwa, ponieważ przebieraniec nie zachował obowiązujących w czasie kontroli drogowej procedur. Powiadomiona została policja, a fałszywego policjanta wkrótce ujęto.

Sytuacja z Poznania nie jest niestety odosobnionym przypadkiem podszywania się pod stróżów prawa. Przestępcy wykorzystują element zaskoczenia – kiedy zobaczymy niebieskie, migające światła, odczuwamy stres i myślimy tylko o tym jak by się wywinąć, zapominając o zdrowym rozsądku.

Obowiązki policjanta podczas kontroli drogowej

Tymczasem podczas kontroli drogowej policjant ma ściśle określone obowiązki. Przede wszystkim nie może kontroli drogowej przeprowadzać na środku drogi. Powinien zatrzymać pojazd kontrolowany w miejscu, które nie powoduje utrudnienia w ruchu, a następnie rozpocząć kontrolę od podania swoich danych – stopnia służbowego, imienia i nazwiska, musi także podać przyczynę zatrzymania. Na żądanie kontrolowanego kierowcy policjant ma obowiązek okazać legitymację służbową. Swoje dane policjant powinien podać w sposób, który umożliwi kierowcy ich spisanie.

Co ma prawo sprawdzić policjant podczas kontroli

Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant podczas przeprowadzania kontroli drogowej ma prawo:

  • sprawdzić dane kierującego i pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz w innych bazach danych;
  • wydawać kierującemu wiążące polecenia co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
  • sprawdzić stan trzeźwości lub obecności środków odurzających, zarówno u kierującego, jak i pozostałych osób znajdujących się w pojeździe (lub na motocyklu);
  • sprawdzić stan techniczny pojazdu;

Kiedy policjant zabroni dalszej jazdy

W szczególnych sytuacjach policjant może zabronić dalszej jazdy. Warto wiedzieć, że do wydania takiej decyzji wystarczy uzasadnione podejrzenie, funkcjonariusz nie musi mieć dowodu. Zakaz dalszej jazdy zostanie wydany w następujących sytuacjach:

  • zachowanie kierowcy wskazuje, że znajduje się on pod wpływem alkoholu albo podobnie działającego środka;
  • stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
  • pojazd nie posiada ubezpieczenia OC;
  • kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany