Warszawska Strefa Czystego Transportu. Granice, kary, kto nie wjedzie? [KOMPENDIUM] - Motogen.pl

Warszawska Strefa Czystego Transportu (SCT) to obszar w centrum stolicy, do którego wjazd mają tylko pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Przepisy dotyczące SCT wprowadzono, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Co to jest Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu (SCT) to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin, zwane normami Euro. Normy te są ściśle powiązane z datą produkcji pojazdu.

Do SCT mogą wjechać pojazdy benzynowe, diesle, hybrydy oraz pojazdy z instalacjami LPG, pod warunkiem, że spełniają wymagane normy emisji spalin. Od tych wymogów przewidziane są jednak wyjątki.

Od kiedy Strefa Czystego Transportu?

Pierwszy etap warszawskiej Strefy Czystego Transportu startuje już 1 lipca 2024 roku. Miasto zdecydowało się wprowadzić SCT mimo licznych kontrowersji i sprzeciwów mieszkańców. Okoliczności wprowadzenia przepisów o SCT były przy tym co najmniej niejasne.

Obszar warszawskiej Strefy Czystego Transportu

SCT obejmie cały obszar Śródmieścia oraz fragmenty dzielnic centralnych Warszawy. Granice strefy przebiegają następująco:

 • Aleja Prymasa Tysiąclecia – od Alej Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej.
 • Liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7 – od ul. Czorsztyńskiej, przez stacje i przystanki kolejowe: Warszawa Koło, Warszawa Powązki, Warszawa Gdańska, Warszawa Zoo, Warszawa Targówek do ul. Wiatracznej.
 • Ulicą Wiatraczną.
 • Aleją Stanów Zjednoczonych.
 • Mostem Łazienkowskim.
 • Aleją Armii Ludowej.
 • Ulicą Wawelską.
 • Ulicą Kopińską od ul. Wawelskiej do ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”.
 • Ulicą ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”.
 • Alejami Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” do alei Prymasa Tysiąclecia.

Łącznie SCT obejmie obszar 37 km², czyli 7% powierzchni Warszawy. Ulice graniczne będą znajdować się poza strefą czystego transportu.

Kto będzie mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu

Do warszawskiej Strefy Czystego Transportu będą mogły wjeżdżać niektóre pojazdy lub też niektórzy kierujący w określonych sytuacjach.

 • Motocykle będą mogły wjeżdżać do SCT bez przeszkód i ograniczeń, niezależnie od spełnianej normy euro.
 • Seniorzy (powyżej 70. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni z wymogów SCT bezterminowo. Aby uzyskać zwolnienie, wymagane jest posiadanie specjalnej nalepki na samochodzie.
 • Mieszkańcy Warszawy. Do końca 2027 roku zwolnione z zasad SCT będą osoby zameldowane i płacące podatki w Warszawie. Zwolnienie dotyczy pojazdów, których data ostatniej rejestracji jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 roku.
 • Osoby prawne. Firmy mające siedzibę w Warszawie i płacące tam podatki, również będą zwolnione z wymogów SCT do końca 2027 roku. Zwolnienie dotyczy pojazdów zarejestrowanych przed 1 stycznia 2024 roku.
 • Pojazdy specjalne i historyczne, takie jak pomoc drogowa, karawan pogrzebowy, czy pojazd na żółtych blachach, będą mogły wjeżdżać do SCT.
 • Przypadki losowe. W nagłych przypadkach, jak dojazd do szpitala czy miejsca egzaminu, pojazdy będą mogły wjechać do SCT cztery razy w roku.
 • Wyjątki ustawowe. Do SCT będą mogły wjeżdżać służby ratunkowe (pogotowie, policja, straż pożarna), pojazdy przewożące osoby z niepełnosprawnością oraz autobusy szkolne.

Etapy wprowadzania warszawskiej Strefy Czystego Transportu

Wprowadzenie SCT odbędzie się w pięciu etapach:

Etap 1: Od 1 lipca 2024 roku

 • Pojazdy benzynowe (w tym LPG) muszą spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 1997 roku.
 • Pojazdy z silnikiem Diesla muszą spełniać normę Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku.

Etap 2: Od 2026 roku

 • Pojazdy benzynowe (w tym LPG) muszą spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku.
 • Pojazdy z silnikiem Diesla muszą spełniać normę Euro 5 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku.

Etap 3: Od 2028 roku

 • Pojazdy benzynowe (w tym LPG) muszą spełniać normę Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku.
 • Pojazdy z silnikiem Diesla muszą spełniać normę Euro 6 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku.

Etap 4: Od 2030 roku

 • Pojazdy benzynowe (w tym LPG) muszą spełniać normę Euro 5 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku.
 • Pojazdy z silnikiem Diesla muszą spełniać normę Euro 6d-TEMP lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

Etap 5: Od 2032 roku

 • Pojazdy benzynowe (w tym LPG) muszą spełniać normę Euro 6 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku.
 • Pojazdy z silnikiem Diesla muszą spełniać normę Euro 6d lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku.

Nalepki dla mieszkańców

Mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać nalepki, które zezwalają na wjazd do SCT, jeśli ich pojazdy spełniają wymagane normy Euro lub są zarejestrowane przed 1 stycznia 2024 roku. Wnioski o nalepki można składać w Zarządzie Dróg Miejskich oraz online. Opłata za wydanie nalepki wynosi 5 zł.

Jaka kara za wjazd do Strefy Czystego Transportu

Wjazd do SCT będzie weryfikowany przez Straż Miejską i Policję przy użyciu Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz nalepek. Kara za złamanie przepisów wynosi do 500 zł.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany