Jak zmniejszyć ilość punktów karnych?

Zmniejszenie punktów karnych ponownie możliwe jest podczas szkoleń w WORD. Jest jednak kilka warunków, a cena wskazuje, że kursy takie skierowane są do najbogatszych kierujących.

Na wstępie należy przypomnieć, że liczba punktów karnych jest do sprawdzenia. Zweryfikować je można na komendzie lub przez internet – tutaj dokładnie tłumaczymy w jaki sposób.

24 punkty karne to maksymalna liczba dla większości kierowców. Jednak kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 1 roku, obowiązuje limit 20 punktów karnych.

Czy można zmniejszyć punkty karne?

Prawo o ruchu drogowym nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Każdemu z wykroczeń przyporządkowano odpowiednią liczbę punktów – od 1 do 15. Te najwyższe wartości punktów nakłada się na kierujących, którzy popełniają najpoważniejsze wykroczenia, takie jak np. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub przed nim, czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h.

W nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2022 roku postanowiono, że punkty karne będą usuwane po dwóch latach od ich przyznania, jednak kolejna nowelizacja, z 17 września 2023 roku, ponownie skróciła ten okres do roku. Wówczas przywrócono także tzw. kursy reedukacyjne, które umożliwiają zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć raz na pół roku. Kurs taki nie jest jednak dostępny dla kierujących, których staż za kierownicą nie przekracza jednego roku.

Kurs reedukacyjny trwa 8 godzin i jest prowadzony przez policjanta ruchu drogowego i psychologa transportu. WORD prowadzi dodatkowo ćwiczenia praktyczne pod nadzorem egzaminatora prawa jazdy. Po ukończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zmniejszeniu ilości punktów karnych, a informacja o odbyciu szkolenia przesyłana jest do właściwej jednostki policji.

Jak można zmniejszyć punkty karne

Zmniejszenie punktów karnych odbywa się poprzez uczestnictwo w szkoleniu, czyli tzw. kursie reedukacyjnym. Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,
 • zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy. Koszt szkolenia wynosi 1000,00 zł

Każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów drogowych. Niemniej jednak, czasem każdemu z nas zdarzają się błędy za kierownicą, które kończą się mandatami i utratą punktów karnych. W Polsce istnieje jednak sposób na odzyskanie utraconych punktów karnych, a nazywa się to kursami reedukacyjnymi.

Czym są kursy reedukacyjne?

Kursy reedukacyjne to specjalne szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD), które pozwalają kierowcom na zmniejszenie punktów karnych. Przywrócono je w 2003 roku, na niejasnych zasadach, najprawdopodobniej w wyniku lobbingu branży transportowej.

Ile punktów można odzyskać?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kierowca ma prawo zmniejszenia punktów karnych o 6 raz na pół roku, uczestnicząc w kursie reedukacyjnym. Oznacza to, że w ciągu roku można odzyskać maksymalnie 12 punktów. Jest to istotna szansa dla tych kierowców, którzy utracili dużą liczbę punktów karnych i chcieliby uniknąć utraty prawa jazdy.

Kto może uczestniczyć w kursach reedukacyjnych?

Kursy reedukacyjne są przeznaczone dla kierowców, którzy utracili część swoich punktów karnych. Nie mogą z nich korzystać tylko kierowcy, którzy prawo jazdy posiadają krócej niż rok.

Jak wygląda kurs reedukacyjny?

Kursy reedukacyjne trwają zazwyczaj jeden dzień i składają się z różnych modułów, obejmujących tematy związane z bezpieczeństwem na drodze, przepisami ruchu drogowego oraz psychologią kierowcy. Uczestnicy kursu mają okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat swojego zachowania za kierownicą. Celem kursu jest zrozumienie przyczyn popełniania błędów na drodze i podjęcie kroków w celu uniknięcia ich w przyszłości.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w kursie reedukacyjnym?

Kursy reedukacyjne przynoszą wiele korzyści. Po pierwsze, pozwalają na zmniejszenie punktów karnych, co jest istotne dla kierowców, którzy zbliżają się do utraty prawa jazdy. Po drugie, uczestnictwo w kursie może wpłynąć pozytywnie na świadomość kierowcy i jego zachowanie za kierownicą, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Ponadto, to także okazja do podniesienia swojej wiedzy na temat przepisów drogowych i zdobycia nowych umiejętności.

Za jakie wykroczenie dostanę 15 punktów karnych

Od 2022 roku istnieje spory katalog wykroczeń, za które łatwo dostać nawet 15 punktów karnych. Łatwo przewidzieć, że zbieg już dwóch podobnych wykroczeń może zakończyć się utratą prawa jazdy.

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed policją
 • spowodowanie wypadku drogowego
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas skręcania w drogę poprzeczną
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Na istnieniu kursów reedukacyjnych zyskają głównie zamożni kierujący lub kierowcy zawodowi. Dzięki programowi kursów reedukacyjnych będą oni mogli raz w roku wykupić sobie za zaledwie dwa tysiące złotych aż 12 punktów. Takie postawienie sprawy przez rządzących nie ma niestety nic wspólnego z bezpieczeństwem, sprawiedliwością ani uczciwością. Może to dziwić tym bardziej, że wprowadzone w 2022 roku przepisy, zaostrzające konsekwencje za popełnianie wykroczeń, znacząco poprawiły statystyki wypadkowe – na polskich drogach zrobiło się bezpieczniej i spokojniej. Przywrócenie patologicznej furtki dla najgorszych kierowców to spory krok wstecz w procesie budowania bezpieczeństwa drogowego.

Jedna odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany