Pojedziemy wolniej, łatwiej stracić prawko i więcej praw pieszych – zmiany w przepisach ruchu drogowego - Motogen.pl

Zaostrzenie przepisów dotyczących zabierania praw jazdy, zmniejszenie dopuszczalnej prędkości oraz pierwszeństwo pieszych przed przejściami to zapowiadane zmiany mające poprawić bezpieczeństwo na drogach, które krótko mówiąc należą do najniebezpieczniejszych w EU.

Sprawa pierwszeństwa pieszych zanim wejdą na pasy budzi najwięcej emocji – zdaniem dużej części kierowców to piesi powinni zachowywać szczególną ostrożność – aktualnie często wchodzą na pasy nie zwracając uwagi na sytuację na drodze. Czy wprowadzenie tego przepisu zwiększy ilość potrąceń na pasach?

W przyszłym roku nastąpi także obniżenie limitu prędkości z 60 km/h w terenie zabudowanym w  nocy, do 50 km/h, tak, jak ma to miejsce w dzień. Ponadto premier poinformował o propozycji zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Wspomniano także o stworzeniu funduszu, którego zadaniem będzie finansowanie przebudowy istniejącej i budowy nowej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo: rond, sygnalizacji świetlnych, progów zwalniających itp.

Wbrew oczekiwaniom premier nie potwierdził informacji o których głośno w ostatnich dniach – chodzi o drastyczną podwyżkę wysokości mandatów szczególnie za przekroczenie prędkości. Stawki mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie. Zastanawiamy się, czy temat został pominięty z powodów PR, czy była to tylko „dziennikarska kaczka”…