OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wykonanie przedmiotu zamówienia: - Część I zamówienia : zakup serwera kompatybiln - Motogen.pl
Tytuł: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wykonanie przedmiotu zamówienia: – Część I zamówienia : zakup serwera kompatybilnego z oprogramowaniem Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów, – Część II zamówienia: zakup i wdrożenie oprogramowania Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów
Opis:         

Szanowni Oferenci,

 

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 Zamawiający : Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako Zamawiający,

w ramach projektu  „ Nowoczesna, innowacyjna, zintegrowana stacja obsługi samochodów drogą do dalszego dynamicznego rozwoju firmy ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw informuje, że:.

W dniu 31.05.2012 r. o godzinie 15.30 w siedzibie firmy Zamawiającego Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, dokonano otwarcia kopert z ofertami. Na podstawie Regulaminu konkursu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia:

  • Część I zamówienia : zakup serwera kompatybilnego z oprogramowaniem Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów,

 

Na wykonanie części I przedmiotu zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy EIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-189, ul. Inflancka 5/57

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożona oferta spełnia wymogi Zamawiającego Liberty Motors Sp. z o.o. określone w publicznym ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym konkursu ofert umieszczonym w siedzibie firmy Liberty Motors Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.libertymotors.pl i uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia:

  • Część II zamówienia: zakup i wdrożenie oprogramowania Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów

Ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta na część II zamówienia przetarg został unieważniony.

Dodano: 2012-06-04 00:00:00
Tryb: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
Termin składania ofert:  
Załączniki:

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany