Ogłoszenie o konkursie ofert na zakup: Część I zamówienia: - Linia diagnostyczna Videoline – CARTEC ( lub równoważne) wersja do - Motogen.pl
Tytuł: Ogłoszenie o konkursie ofert na zakup: Część I zamówienia: – Linia diagnostyczna Videoline – CARTEC ( lub równoważne) wersja do zabudowy na kanale przeglądowym przeznaczona do wykonywania przeglądów technicznych samochodów do 3,5T składająca się z: *Stanowisko rolkowe do kontroli działania hamulców , *Płyty do kontroli prawidłowości ustawienia zbieżności kół jezdnych pojazdów, przystosowane do współpracy z resztą linii diagnostycznej *Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu, przystosowane do współpracy z resztą linii diagnostycznej *Szarpak pneumatyczny S-Cartec (lub równoważne) do sprawdzania luzów w układzie zawieszenia Część II zamówienia: -Szynowy wyciąg spalin ALU -150 ( lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych Część III zamówienia: -Sprężarka powietrza SKTG 7,5 z osuszaczem chłodniczym ACT i filtrem wstępnym ( lub równoważne) Część IV zamówienia: – ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH * Wózki narzędziowe z narzędziami ręcznymi ogólnego zastosowania, meble warsztatowe oraz narzędzia uzupełniające wyposażenie wózków * Urządzenia i przyrządy do pełnej obsługi układów hamulcowych samochodów osobowych i dostawczych * Urządzenia i przyrządy do napraw i wymiany elementów zawieszeń w samochodach osobowych i dostawczych * Narzędzia i przyrządy do kompleksowej obsługi i diagnostyki sprawności układów klimatyzacji samochodów osobowych i dostawczych * Urządzenia do wymiany oleju silnikowego * Urządzenia i narzędzia do wymiany rozrządów oraz diagnostyki układów wtryskowych i zapłonowych silników Diesel oraz benzyna * Pozostałe urządzenia konieczne do kompleksowej naprawy silników i innych układów w pojazdach osobowych i dostawczych
Opis:

Łódź, dnia 29.06.2012 r.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                                       (KONKURS OFERT)

Zamawiający : Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako Zamawiający,

w ramach projektu  „ Nowoczesna, innowacyjna, zintegrowana stacja obsługi samochodów drogą do dalszego dynamicznego rozwoju firmy ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw zaprasza do składania ofert cenowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I zamówienia:

 • Linia diagnostyczna Videoline – CARTEC ( lub równoważne)

wersja do zabudowy na kanale przeglądowym  przeznaczona do wykonywania przeglądów  technicznych samochodów do 3,5T składająca się z:

 

 • Stanowisko rolkowe  do  kontroli działania hamulców ,
 • Płyty  do kontroli prawidłowości ustawienia zbieżności kół jezdnych pojazdów,
  przystosowane do współpracy z resztą linii diagnostycznej
 • Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu, przystosowane do współpracy z resztą linii diagnostycznej
 • Szarpak pneumatyczny S-Cartec (lub równoważne) do sprawdzania luzów w układzie zawieszenia 

Część II zamówienia:

 – Szynowy wyciąg spalin ALU -150 ( lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych
 

Część III zamówienia:

 – Sprężarka powietrza SKTG 7,5 z osuszaczem chłodniczym ACT i filtrem wstępnym ( lub równoważne)
 

Część IV zamówienia:

 – ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH

 

 • Wózki narzędziowe z narzędziami ręcznymi ogólnego zastosowania, meble warsztatowe oraz narzędzia uzupełniające wyposażenie wózków
 • Urządzenia i przyrządy do pełnej obsługi układów hamulcowych samochodów osobowych i dostawczych
 • Urządzenia i przyrządy do napraw i wymiany elementów  zawieszeń  w samochodach osobowych i dostawczych
 • Narzędzia i przyrządy do kompleksowej obsługi i diagnostyki sprawności układów klimatyzacji samochodów osobowych i dostawczych
 • Urządzenia do wymiany oleju silnikowego
 • Urządzenia i narzędzia do wymiany rozrządów oraz diagnostyki układów wtryskowych i zapłonowych silników Diesel oraz benzyna
 • Pozostałe urządzenia konieczne do kompleksowej naprawy silników i innych układów w pojazdach osobowych i dostawczych

 

 Opis warunków udziału w konkursie, wymagane dokumenty, kryteria oceny, formularz oferty zostały określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy Liberty Motors w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/225 oraz na stronie internetowej www.libertymotors.pl

 • Informacja telefoniczna jest dostępna pod nr tel. +48 42 677 70 77
 • Informacje jest udzielana od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
 • Termin realizacji zamówienia: w okresie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, lub na adres e-mail: [email protected]

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 16.07.2012 r. do godziny 15:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225,

w dniu 16.07.2012 r. o godzinie 15:30

 

Załączniki:

 1. Formularza oferty,
 2. Regulamin konkursu ofert,
 3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i regulaminem konkursu,
 4. Szczegółowy opis zamówienia.
Dodano: 2012-06-29 00:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 2012-07-16 15:00
Załączniki:

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany