Michelin i badania nad ekologiczną gumą z biomasy - Motogen.pl

Wspólna inicjatywa Michelin, Axens oraz IFPEN ma na celu opracowanie składu i wdrożenie produkcji przyjaznej dla środowiska syntetycznej gumy.

Projekt BioButterfly obejmuje wszystkie etapy procesu badań i rozwoju, wykorzystując uzupełniające się doświadczenie partnerów inicjatywy. Budżet projektu wynosi 52 mln euro i jest rozłożony na 8 lat. Inicjatywa otrzymała od francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii ADEME dofinansowanie w wysokości 14,7 mln euro jako część programu o nazwie Inwestowanie w Przyszłość.

Pięć najważniejszych wyzwań badań prowadzonych w ramach projektu BioButterfly:

·         Produkcja konkurencyjnego cenowo biobutadienu;

·         Redukcja w całym procesie produkcyjnym negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w szczególności w zakresie emisji dwutlenku węgla, w porównaniu do paliw kopalnych;

·         Opracowanie syntetycznej gumy o wysokich osiągach oraz upowszechnienie procesu;

·         Obniżenie kosztów inwestycyjnych;

·         Przygotowanie gruntu pod funkcjonowanie francuskiego przemysłu syntetycznej gumy wytwarzanej na bazie bioskładników.

„Projekt badawczy prowadzony wspólnie z Axens i IFPEN jest dla Michelin doskonałą okazją, aby znaleźć nowe zrównoważone źródło elastomerów, które są niezbędne do produkcji wysokiej jakości opon sygnowanych marką Michelin. Projekt dostarczy nam nowy ekologiczny materiał o wysokich osiągach”

– komentuje Terry Gettys, szef działu badań Michelin.

Butadien to związek chemiczny wytwarzany z paliw kopalnych, który jest wykorzystywany do produkcji syntetycznej gumy. Około 60 proc. jego produkcji przeznacza się na potrzeby przemysłu oponiarskiego. Zastosowanie odnawialnego surowca jest atrakcyjną alternatywą pozwalającą zrównoważyć źródła zaopatrzenia. Biobutadien umożliwi opracowanie innowacyjnej i zapewniającej wysokie osiągi gumy do opon.