Manewr omijania – co to jest i jak wygląda? - Motogen.pl

Manewr omijania – jeden z najczęściej wykonywanych manewrów w ruchu drogowym. Co to jest i jak wygląda poprawne wykonanie?

Co to jest omijanie?

Omijanie definicja według prawa o ruchu drogowym to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Ustawa nakazuje by, przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. A w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony. W przypadku omijania pojazdu, przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży oraz pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, kierowca jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci, lub młodzieży zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.

Omijanie z prawej strony: omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku. A przy okazji zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu (również poza przejściem dla pieszych).

Każdy kierowca musi wiedzieć, że przy każdym manewrze ważna jest także hierarchia znaków drogowych.

Jak wygląda manewr omijania?               

Omijanie rozpoczynamy sygnalizacją zmiany kierunku jazdy, a więc odpowiednim kierunkowskazem. Następnie przejeżdżamy obok nieporuszającej się przeszkody z odpowiednim odstępem, prędkością i sygnalizujemy zakończenie manewru odpowiednim kierunkowskazem.

Najczęstsze pytania i wątpliwości

Omijanie progów zwalniających: jeśli kierujący nie spowoduje bezpośrednio zagrożenia swoim manewrem omijania spowalniacza, to brak jest podstaw prawnych do ukarania mandatem. Taki manewr byłby niedozwolony, gdyby jednocześnie ze spowalniaczami na jezdni występowały linie ciągłe.

Omijanie progu zwalniającego mandat nie jest zasadny jeśli odpowiednio sygnalizowaliśmy manewr ominięcia, a także nie przekroczyliśmy linii ciągłej.

Omijanie autobusu na podwójnej ciągłej – nie wolno omijać stojącego pojazdu, jeżeli jezdnia ma tylko po jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w przeciwne strony, a kierunki ruchu oddzielone są od siebie podwójną ciągłą linią. Wynika to z tego, że manewr ominięcia wiązałby się z koniecznością najechania na ciągłe linie, co jest zabronione. Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej to 200 zł i 5 pkt karnych.

Omijanie rowerzysty: manewr wykonujemy tak, jak w przypadku innych „przeszkód” drogowych, ale musimy zachować odstęp minimum 1 metr. Jeśli rowerzysta jest w ruchu, mówimy o manewrze wyprzedzania.

Omijanie na drodze jednokierunkowej, czy stosować kierunkowskaz? Tak, ale  sygnalizować trzeba de facto zmianę zajmowanego pasa ruchu, a nie manewr omijania. Jeżeli omijaniu towarzyszy zmiana zajmowanego pasa ruchu to oczywiście sygnalizujemy.

Omijanie motocyklem z prawej strony: na pasie ruchu może znajdować się jeden wieloślad, ale nie ma takiego ograniczenia dotyczącego jednośladów. Oznacza to, że jeśli tylko na pasie, obok samochodu, zmieści się jeszcze motocykl, to może on jechać obok innych pojazdów. Ale tylko wówczas, gdy nie przekracza linii ciągłej. Omijanie należy wykonać po lewej stronie pojazdu. Chyba że jest to jezdnia jednokierunkowa lub występują co najmniej dwa pasy ruchu w tym samym kierunku na obszarze zabudowanym, bądź trzy pasy poza obszarem zabudowanym.

Zobacz także: światła kolizyjne i bezkolizyjne, czym się różnią?


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany