Skradziono Ci motocykl? Musisz to przeczytać! - Motogen.pl

Fundacja „DUAE ROTAE” informuje, że przed Sądem Rejonowym z Złotoryi rozpoczął się proces pięciu osób oskarżonych o kradzieże motocykli i paserstwo. Dokonywali oni swoich przestępczych czynów na terenie całego kraju przez długi czas. Rozpracowani zostali przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy, która wniosła akt oskarżenia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, iż oskarżeni dokonali znacznie większej liczby przestępstw niż objęte aktem oskarżenia. Wynikać to może między innymi z nie powiązania pewnych kradzieży z działaniami oskarżonych. Dlatego warto aby pokrzywdzeni, którym skradziono motocykle w latach 2008-2009, sami kontaktowali się z Prokuraturą Okręgową w Legnicy i ustalili czy ich przypadek można powiązać z oskarżonymi w sprawie II K 106/12.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy
prokurator prowadzący postępowanie Dariusz Nowak
sygn. akt: V Ds 26/09
tel. 767231159

Sąd Rejonowy w Złotoryi
II Wydział Karny
sygn. akt: II K 106/12
tel. 768778250