Ogłoszenie o konkursie ofert na zakup serwera kompatybilnego z oprogramowaniem Autostacja (lub równoważne) i na zakup oprogramow - Motogen.pl
Tytuł: Ogłoszenie o konkursie ofert na zakup serwera kompatybilnego z oprogramowaniem Autostacja (lub równoważne) i na zakup oprogramowania Autostacja (lub równoważne).
Opis:  Zamawiający : Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, 

NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, nr wpisu do KRS 0000166625, jako Zamawiający, 
w ramach projektu  „ Nowoczesna, innowacyjna, zintegrowana stacja obsługi samochodów drogą do 
dalszego dynamicznego rozwoju firmy  ”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka,
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw zaprasza do składania ofert cenowych. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
  • Część I zamówienia : zakup serwera kompatybilnego z oprogramowaniem Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi pojazdów,
  • Część II zamówienia: zakup i wdrożenie oprogramowania Autostacja (lub równoważne) do stacji obsługi 
pojazdów
Opis warunków udziału w konkursie, wymagane dokumenty, kryteria oceny, formularz oferty zostały 
określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy Liberty Motors w Łodzi przy ul. 
Dąbrowskiego 207/225 oraz na stronie internetowej www.libertymotors.pl
  1. Informacja telefoniczna jest dostępna pod nr tel. +48 42 677 70 77
  2. Informacje jest udzielana od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 
  3. Termin realizacji zamówienia: w okresie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.   
„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. 
,, Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 
ul. Dąbrowskiego 207/225, lub na adres e-mail: [email protected]
Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 31.05.2012 r. do godziny 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Siedziba firmy Liberty Motors Sp. z o.o. w Łodzi 93-231 ul. Dąbrowskiego 207/225, 
w dniu 31.05.2012 r. o godzinie 15:30
Załączniki: 
  1. Wzór formularza oferty,
  2. Regulamin konkursu ofert,
  3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i regulaminem konkursu,
  4. Szczegółowy opis zamówienia.
Dodano: 2012-05-14 00:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 2012-05-31 15:00
Załączniki:

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany