Bezpieczeństwo ruchu drogowego: mimo dużych nakładów Ministerstwa Infrastruktury wciąż za dużo ofiar - Motogen.pl

Spis treści

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło wysokość nakładów na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym za rok 2020. Niestety, liczba ofiar wypadków wciąż jest zbyt duża…

Nakłady

W 2020 roku wydano wyraźnie mniejszą kwotę w porównaniu do lat poprzednich, a było to 7,3 mln złotych.  Minister informuje, że 3,3 mln złotych spożytkowanych zostało na szkolenia dla zarządców dróg w zakresie „inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.”  

Kolejne 3,1 mln złotych przekazano na szkolenie nauczycieli edukujących młodzież w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2019 zł wydano 12,5 mln, z czego 10,6 mln poszło na kampanię edukacyjną w zakresie pierwszeństwa przejazdu. W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury przekazało 10,6 mln złotych na kampanię zachęcającą do zdjęcia nogi z gazu.

Efekty

W 2018 roku doszło do 31674 wypadków, w których zginęło 2862 osoby, rok później liczba wypadków spadła do 30288 wypadków, ale do 2909 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Wstępne dane za ubiegły rok to 22490 wypadków, w których śmierć poniosło 2105 osób. Spadki mogą cieszyć, ale sytuacja najprawdopodobniej wynika z pandemii covid-19 i znacznego ograniczenia wyjazdów.

Rząd chce, żeby w 2025 roku liczba ofiar nie przekroczyła 1400 osób a w 2030 maksymalnie 1000. Czy jest to możliwe?

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany