Znak Taxi D-19 i D-20: gdzie jest początek i koniec postoju taksówek? Zamieszanie w prawie - Motogen.pl

Znaki postoju taxi D-19 i D-20 były przez wiele lat nielogicznie odwrócone. Ostatnio prawo się zmieniło, teoretycznie na dobre. W praktyce patologia prawna została pogłębiona…

Znaki oznaczające początek i koniec postoju taksówek powodują spore zmieszanie. Kierowcy z dużym doświadczeniem przyzwyczaili się, że nie ma co tutaj szukać logiki i te znaki po prostu trzeba omijać. Początkujący kierowcy drapią się w głowę i pytają „co tu się wydarzyło”…

Znak Taxi – dlaczego początek i koniec postoju taksówek są odwrócone?

Taksówki na polskich drogach mają dla siebie wyznaczone prawem miejsca postoju. Takie zatoki parkingowe dla taksówek wyznaczone są dwoma (teoretycznie oczywistymi) znakami:

  • Znak D-19 – granatowa tablica prostokątna z napisem TAXI
  • Znak D-20 – granatowa tablica prostokątna z przekreślonym napisem TAXI

Znaki, zgodnie z logiką powinny wyznaczać początek i koniec – dokładnie tak samo, jak początek miejscowości oraz przekreślony napis oznaczający koniec miejscowości.

Postój taxi - Warszawa, ul Puławska
Postój taxi – Warszawa, ul Puławska, screen z Google Maps

Niestety wiele lat temu urzędnicy popełnili głupi błąd. Oznakowania znaków zapisali w ustawie na odwrót. W ten sposób prawo nakazuje, aby znak kończący otwierał postój taksówek, natomiast znak otwierający kończył postój. Wbrew logice.

Drogowcy musieli dopasować się do prawa i w ten sposób wszystkie postoje taksówek w Polsce przez kilkadziesiąt lat wyglądają, jakby ktoś zrobił głupi żart.

Znak D-19 i D-20: postoje dla taksówek zostaną naprawione!

W końcu ktoś w Ministerstwie Infrastruktury zauważył, że oznakowanie postoju taxi jest nielogiczne i nieintuicyjne. Dnia 21 listopada 2022 roku opublikowano „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” [link do PDF], w którym naprawiono znaki dla postoju taksówek!

Rozporządzenie weszło w życie w grudniu 2022 i według nowego prawa wszystko powinno być zupełnie w porządku, a to dlatego, że znalazł się tam następujący zapis:

1) w § 53 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce na drodze przeznaczone tylko dla postoju taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych; znak D-19 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku D-20 „koniec postoju taksówek”; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, znak D-19 obowiązuje w odległości do 20 m od miejsca jego umieszczenia.
2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się odcinek drogi przeznaczony dla postoju taksówek.”;

Czyli mówiąc w skrócie: znak otwierający rozpoczyna postój taksówek, a znak przekreślony kończy postój taksówek. No i super!

Znak D-19 postój taxi
Znak D-19
– do grudnia 2022 oznaczał koniec postoju taksówek,
– aktualnie oznacza początek postoju taksówek.
Znak D-20 koniec postoju taxi
Znak D-20
– do grudnia 2022 oznaczał początek postoju taksówek,
– aktualnie oznacza koniec postoju taksówek.

Ponadto znalazł się też zapis, że znaki postoju taksówek powinny być podwójne – czyli na odwrocie znaku D-19 znajduje się znak D-20. To też jest zwyczajnie logiczne, bo dzięki temu kierowcy nadjeżdżający od obu stron, jasno widzą gdzie rozpoczyna i kończy się postój taksówek. No i super!

Znak postoju taxi – patologia się pogłębia…

Gdy już mamy nadzieję, że sytuacja z pomieszanymi znakami postoju taksówek zostanie unormowana, czytamy ustęp drugi TEGO SAMEGO rozporządzenia. Znalazł się tam następujący zapis:

„§ 2. Znaki drogowe niespełniające warunków (…) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mogą pozostać w organizacji ruchu na drogach do czasu ich eksploatacyjnego zużycia.”

Oznacza to dokładnie tyle, że aktualne, pomieszane oznakowanie postoju taksówek może pozostać bez zmian, aż znaki zardzewieją i będą wymagały wymiany.

Ale wszystkie nowe znaki postoju taxi muszą już zostać umieszczone zgodnie z logiką.

Czyli w obecnej sytuacji patologia została pogłębiona, gdyż na polskich drogach kierowcy zobaczą postoje taksówek oznakowane zgodnie z logiką, a obok takie niezgodne z logiką, ale oba sposoby będą zupełnie legalne w świetle prawa.

Czego nie rozumiesz?

Parkowanie na postoju taxi – jaki mandat?

Każdy kierowca motocykla czy samochodu niebędącego taksówką, który parkuje w obrębie postoju taksówek, naraża się na mandat karny o wysokości grzywny 100 złotych oraz 1 punkt karny.

Według prawa, postój taksówek wyznaczony znakami D-19 i D-20 powinien mieć od 15 do 50 metrów długości. Jeżeli występuje wyłącznie jeden znak (otwierający, bez kończącego), to taki postój taksówek ma 20 metrów.

Na postoju taksówek parkować mogą tylko taksówki (pojazdy oznakowane i wyposażone zgodnie z PoRD), które aktualnie nie świadczą usługi przewozu (puste, bez klienta).


Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany