Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r. - zdjęcie
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r.
Odnosząc się do przekazów medialnych dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r., pragniemy poinformować, że istotną zmianą, jaka weszła w życie z tą datą, jest znowelizowany tryb przekazywania staroście informacji o ujawnionym naruszeniu polegającym na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.