Policyjne wideorejestratory skazują nieprawnie? Grupa posłów postanawia wyjaśnić sprawę - Motogen.pl

Posłowie: Wojciech Bakun, Paweł Szramka, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Jarosław Sachajko, Norbert Kaczmarczyk oraz Paweł Skutecki złożyli interpelację w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie montowanych w policyjnych radiowozach wideorejestratorów.

Zapytanie posłów zaczyna się od takiego zdania…

Niniejszą interpelację składamy w związku ze stosowaniem przez służby mundurowe urządzenia do pomiaru prędkości, które z powodu niedopuszczalności zastosowanej procedury (metodologii) generują błędne wyniki pomiaru prędkości mierzonego pojazdu.

…a całość interpelacji znajdziecie tutaj.

Odnosi się ona do nowych policyjnych radiowozów i montowanych w nich urządzeń – wideorejestratorów (model Videorapid 2A), które nie są wideoradarami, czyli mierzą de facto prędkość radiowozu, a nie prędkość nagrywanego przez urządzenie pojazdu. Problem w tym – czytamy w interpelacji – że z powodu nieuprawnionego zatwierdzenia przez Główny Urząd Miar z gruntu wadliwej i nieuczciwej – a z metrologicznego punktu widzenia niedopuszczalnej – metody pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym niemal każdy pomiar jest błędny, obarczony błędem grubym – piszą posłowie.

Posłowie w swojej interpelacji potwierdzają wszystko, o czym już pisaliśmy w sprawie wideorejestratorów.

Wideorejestrator – kontynuują posłowie –nie spełnia warunków rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. (oraz wcześniejszych, m.in. z 2007 r.) w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych i to aż w zakresie dwóch wymogów (§ 5):

  1. Nie wskazuje pojazdu, którego prędkość została zmierzona czyli radiowozu, lecz inny pojazd, który zostanie nagrany.
  2. Rejestruje i wskazuje wynik pomiaru prędkości pojazdu innego niż zarejestrowany w nagraniu, czyli wskazany przez urządzenie. Wskazuje wynik pomiaru prędkości radiowozu, a nie pojazdu który został nagrany.

Posłowie swoje pismo kończą pytaniami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  1. Czy Ministerstwo planuje wykonanie ww. audytów i podjęcie konkretnych działań mających na celu ew. wyłączenie z użytkowania wadliwych wideorejestratorów?
  2. Jaka jest skala zarejestrowanych wykroczeń, tj. wystawionych mandatów karnych na podstawie pomiaru wideorejestratorem?
  3. Ile obecnie jest używanych przez Policję urządzeń typu PolCam2006 oraz Videorapid2A do wideo rejestracji pomiaru prędkości?

Czy interpelacja poselska nie powinna zostać wniesiona już dawno temu, zanim policja zakupiła wideorejestratory, w które właśnie wyposażane są pierwsze nieoznakowane radiowozy BMW 330i? Mam wrażenie, że to trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Ministra MSWiA.