Od 1 października dowód rejestracyjny zostawisz w domu - Motogen.pl

1 października mijają trzy miesiące od podpisania przez ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego komunikatu o zniesieniu obowiązku posiadania przez kierowcę dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia OC. W tym dniu zapis się uprawomocni i nie trzeba już będzie pamiętać o zabieraniu tych dokumentów ze sobą. Służby uprawnione do kontroli motocykli oraz aut wszystkie potrzebne dane znajdą w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Nie oznacza to oczywiście, że dokumenty te staną się bezwartościowe. Dowód rejestracyjny wciąż będzie podstawą do załatwienia wszystkich formalności, związanych z pojazdem, takich jak kupno-sprzedaż, rejestracja, czy przegląd techniczny. Co w przypadku zatrzymania dowodu, np. z powodu nie spełniania przez pojazd wymogów technicznych do poruszania się po drogach? Będzie on zatrzymywany “wirtualnie”, w bazie danych. Wciąż będzie w tym wypadku wystawiane pokwitowanie dla kierowcy.

Należy również pamiętać, że wciąż musimy mieć ze sobą prawo jazdy. Dowód rejestracyjny koniecznie zabieramy w przypadku wyjazdu za granicę, jak również prowadząc pojazd zarejestrowany poza Polską.