UE: motocykl musi mieć polisę OC nawet gdy jeździsz nim tylko po podwórku - Motogen.pl

Każdy pojazd mechaniczny musi posiadać ważną polisę OC, dotyczy to także tych, które nie wyjeżdżają na drogi publiczne – brzmi sentencja wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Państwa członkowskie mają dwa lata na wprowadzenie tego przepisu.

Jeśli masz dużą działkę, a w garażu crossa, którym sobie czasem po niej śmigasz, obstawiamy, że nie jest on zarejestrowany ani ubezpieczony. Podobnie rzecz się ma z torówkami i pitbajkami. Ale uwaga zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (21983), obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w komunikacji podlega każdy pojazd, nawet ten użytkowany tylko na terenie prywatnym.

Sprawa znalazła się w sądzie ze względu na konieczność uszczegółowienia zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Aby nie wdawać się w nieskończone dywagacje na temat tego czy szkoda wyniknęła podczas ruchu, parkowania, czy teren był publicznie dostępny, czy też nie, sąd zdecydował, że ochrona ubezpieczeniowa musi działać permanentnie – nawet wówczas, gdy pojazd użytkowany jest wyłącznie na prywatnym terenie.

Przy tej okazji warto przypomnieć także o innym obowiązku, lekceważonym często przez posiadaczy crossów i quadów. Pojazdy takie muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC nawet jeśli nie poruszają się po drogach publicznych. Fakt ten wynika wprost z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn.zm.). Określono tam, że drogi (również w obszarach leśnych), parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg, są drogami wewnętrznymi, a na takich stosuje się ogólne przepisy Prawa o ruchu drogowym jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

W wielu krajach, na przykład we Włoszech, posiadacze wielu jednośladów mogą wykupić polisę OC nie tylko czasowo, ale także wyłącznie na pojazdy, które poruszają się po drogach publicznych. To dodatkowy cios dla tych, którzy mają większe kolekcje pojazdów. W Polsce niestety polisa musi być wykupiona na cały rok. Szczęście, że koszty takiego ubezpieczenia nie są wygórowane.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany