Jak Isle of Man Tourist Trophy wpłynęło na finanse Wyspy Man? - Motogen.pl

Tegoroczne Tourist Trophy zobaczyło ponad 42 000 osób, a na Festival of Motorcycling przybyło ponad 15 000 osób. Po porównaniu tych danych z liczbami z lat 2009 i 2010 wyszło, że w przypadku najsłynniejszego wyścigu ulicznego świata liczba kibiców wzrosła o 11 000 – czyli 35%. Festival of Motorcycling w latach 2009 i 2010 odwiedzało około 8900 osób i tutaj wzrost publiczności wyniósł 68% (6 100).

W 2009 roku obie imprezy przyniosły zysk w wysokości 17 100 000 funtów, a w roku 2015 było to 27 800 000 funtów, co dało wzrost o 10 700 000 funtów (63%). W przypadku Tourist Trophy impreza wygenerowała zysk w wysokości 21 400 000 funtów, co dało wzrost o 57% (7 800 000 funtów) w porównaniu z rokiem 2009.

Dzięki obu imprezom do kasy skarbu państwa wpadło w tym roku 5 000 000 funtów – to o 62% więcej w porównaniu z rokiem 2009.

Niedawno po raz kolejny ogłoszono konkurs, który ma wyłonić niezależnego promotora. Zwycięzca weźmie na siebie organizację Tourist Trophy i Classic TT. Koszt organizacji obu imprez w tym roku wyniósł 4 600 000 funtów.

Autor: Wojciech Grzesiak